• FoodValley

Regio FoodValley start met innovatiemonitor

SCHERPENZEEL Regio FoodValley is dit jaar gestart met de innovatiemonitor om meer inzicht te krijgen van innovaties die in deze regio plaatsvinden. Samen met ondernemers is dit online platform opgezet. Naast het monitoren van innovaties biedt het ook een platform om ondernemers met elkaar te verbinden. Vandaag overhandigde René Verhulst, voorzitter van Regio FoodValley, het eerste rapport aan Peter Pors, afgevaardigde VNO NCW en Gerke van Zalk, voorzitter van het FOV tijdens de WUR Company Day.

De regio kent ruim 30.000 bedrijfsvestigingen met totaal ongeveer 175.000 arbeidsplaatsen. Hiervan zijn 8 sectoren van belang voor innovatie: Bouw, Creatieve industrie, Energie- en milieutechnologie, Food, ICT, Metaal, Overige Industrie en Transport en Logistiek. Samen omvatten deze sectoren bijna 40 procent van alle arbeidsplaatsen in de regio.

PRODUCTINNOVATIES Uit een enquête onder ruim 1200 bedrijven binnen de genoemde sectoren zijn er 4 branches die de meeste innovatie-activiteiten laten zien. De Creatieve industrie, Energie- en Milieutechnologie, ICT en
de Foodsector staan hierbij boven aan. De bouw en de transport sectoren innoveren het minst. Alle innovatie-activiteiten zijn met name gericht op productinnovaties.

POSITIEF De ondernemers in de regio zijn positief over hun groei op het gebied van omzet. Regio Foodvalley scoort hier 67 (regio Arnhem/Nijmegen ligt dit op 48). Ook voor de score voor werkgelegenheid laat 46 zien ten opzichte van de 33 van Arnhem/Nijmegen.

Dertien innoverende bedrijven zijn nader onderzocht en meegenomen in de eerste Innovatiemonitor. Zij leiden tot een aantal algemene observaties. Kennis is van groot belang, het gebruik maken van beschikbare subsidies, de wens voor ondersteuning voor het aanpassen van wet- en regelgeving, het versterken van de relatie tussen kennisinstellingen en bedrijfsleven tot aan het verbeteren van de rol van de regio voor ondersteuning en zichtbaarheid van de innovaties.

De innovatiemonitor is een eerste stap. De meerwaarde zal vooral blijken als deze een aantal jaren wordt herhaald en erin slaagt om een rol te spelen om innovatieve activiteiten te bevorderen.