Joke van der Heide

Verslaggeefster Joke van der Heide doet verslag van de besluitvorming in de lokale politiek van de gemeente Woudenberg. Soms leidt dat tot een column waarin ze haar visie op de gang van zaken geeft.

Alle columns van Joke van der Heide