• Margreet Hendriks
  • Margreet Hendriks

Zwembad staat er goed op

SCHERPENZEEL Zwembad 't Willaer mag zich al voorzichtig gaan voorbereiden op een uitgebreide renovatie van de gebouwen. Bij de bespreking van het voorstel van het college om hiervoor een kleine vier ton beschikbaar te stellen kwam in de Opinieronde een ware stroom van complimenten op gang, waarbij zelfs Sinterklaas zich niet onbetuigd liet.

LOFZANG De goedheiligman had Ysbrand van der Veer (CU) verzocht om voor hem als spreekbuis op te treden. De wat ongebruikelijke gang van zaken leidde bij voorzitter Izaäk van Ekeren even tot verwarring, want insprekende derden behoren zich vooraf en persoonlijk te melden aan het begin van de vergadering. Daarvoor had Sint uiteraard vanwege de drukke dagen voorafgaande aan zijn verjaardag geen tijd kunnen vrijmaken. In plaats daarvan vroeg en kreeg Van der Veer ruimte om het in dichtvorm gegoten pleidooi van de Sint, voor een grondige opknapbeurt van de gebouwen van het Scherpenzeel zwembad, tijdens de gemeentelijke vergadering voor te dragen. Het epistel van de goedheiligman bleek een lofzang op het zwembad, de activiteiten die daar worden georganiseerd, het belang van deze voorziening voor de Scherpenzeelse gemeenschap, de regionale aantrekkingskracht van het bad en de tomeloze inzet van de vele vrijwilligers. Het fikse bedrag wat voor de uitgebreide renovatie ging helaas de portemonnee van Sint te boven, maar via Van der Veer liet hij weten: ,,Maar ik heb het toch goed begrepen? Als het om 't Willaer gaat, zijn alle partijen toch niet zo benepen? Dus roepen Sint en zijn Pieten samen in koor: Dat geld voor het zwembad moet er komen hoor!''

VLAMMEND BETOOG De CU-er zelf, bleek niets meer aan het vlammend betoog van de bijzondere inspreker te willen toevoegen. De bemoeienis van de goedheiligman leek effect te hebben, want de Sinterklaasstemming breidde zich uit over alle politieke partijen. ,,Reken deze investering voor de komende 20 jaar om over het aantal bezoekers, dan komt het neer op 40 cent per bezoeker. Als we ons dat niet kunnen permitteren dan is het slecht gesteld met Scherpenzeel'' vond CDA-er Chris van den Berg. ,,Een prima investering voor de parel van ons dorp'' vatte PRO-voorman Willem Schuur samen. Henny van Dijk (GBS) wees erop dat er jaren geleden nog actie moest gevoerd onder het motto 'Help, ons zwembad verzuipt', om de toekomst van zwembad 't Willaer veilig te stellen. ,,Hoe mooi is het dat we ons nu de luxe kunnen veroorloven om de gebouwen te renoveren?'' Alleen Gerard van Deelen (SGP) plaatste nog wat voorzichtige kanttekeningen bij de oproep tot goedgeefsheid van de Sint en opperde dat Scherpenzeel misschien ook weer eens moet proberen om de oude bijdrage aan de exploitatie van het zwembad van buurgemeente Renswoude op de agenda te zetten. Ook zag Van Deelen nog wel wat ruimte in de toegangsprijs voor het zwembad.

DUURZAME INVESTERINGEN Naast de loftuitingen van alle partijen over het reilen en zeilen van zwembad 't Willaer en hun eensgezindheid om een uitgebreide renovatie financieel mogelijk te maken, deelde men ook nog een punt van kritiek op het voorstel: het feit dat er bij de renovatie geen investeringen in duurzaamheid, zoals zonnepanelen, worden meegenomen. Wethouder Tonnis van Dijk wees erop dat er bij de renovatie in de vorm van isolatie wel degelijk maatregelen worden genomen op het gebied van duurzaamheid. Omdat zwembad 't Willaer seizoensgebonden opereert, wordt het echter niet rendabel geacht om bij de renovatie grote investeringen te doen in zonneboilers of zonnecollectoren. Hoewel het zwembad in de toekomst mogelijk mee kan gaan doen met een collectief voor energiezuinige maatregelen voor het gehele sportpark, werd het mondjesmaat toepassen van maatregelen op het gebied van duurzaamheid door de politiek nogal teleurstellend genoemd. Niet uitgesloten werd dat men hierbij bij de besluitvorming in de gemeenteraad nog terug zal komen.