• voorste rij zittend van links naar rechts: Martijn van Wijk, Frans van Heck, Hans Becx. achterste rij staand van links naar rechts: Jan Ruijgrok, Nico de Haan, Anne de Wit, Gerrit Dijkstra.

    Margreet Hendriks
  • Spandoek.

    Margreet Hendriks

'Zwarte Land twee? Nee!'

SCHERPENZEEL De oprichting van de stichting Houd Scherpenzeel Groen en Gezond is een feit. Het voltallige bestuur is vorige week bij de notaris geweest voor het tekenen van de akte.

De stichting, die zich verzet tegen een grootschalige uitbreiding van het bedrijventerrein aan de overzijde van de Stationsweg, gaat aan de weg timmeren met spandoeken 'Zwarte Land twee? Nee!' en probeert ook het tij te keren door de politiek met brieven te blijven bestoken.

FRACTIE CDA De fractie van het CDA heeft zich inmiddels officieel aan hun kant geschaard. CDA-voorman Peter Klaassen toonde zich enigszins teleurgesteld dat er in deze krant nog niet duidelijk gewag is gemaakt van het feit dat zijn partij geen voorstander is van grootschalige ontwikkelingen op een tweede bedrijventerrein aan de groene kant van de Stationsweg. Zijn fractiegenoot, Hein Dekker, had dit – enigszins buiten de orde van de vergadering – namelijk al kort kenbaar gemaakt in de gemeenteraadsvergadering van 21 februari 2019. ,,Omdat de bestuurlijke ontwikkelingen rond de uitbreiding van het bedrijventerrein in die vergadering niet op de agenda stond, is het misschien niet zo opgevallen, maar het CDA is het eens met de stichting dat de geplande grootschalige bouw van Modiform op die plek geen wenselijke ontwikkeling is'', benadrukt Klaassen.

Of er ook bij andere partijen beweging is richting het standpunt van degenen die zich verzetten tegen de plannen, is op dit moment niet geheel duidelijk. De officieel opgerichte stichting heeft vorige week weer een brief doen uitgaan naar alle politieke fracties in de gemeenteraad waarin zij worden opgeroepen een discussie over het beëindigen van de activiteiten voor de realisatie van een nieuw bedrijventerrein in de gemeenteraad aan te zwengelen door het indienen van een initiatiefvoorstel of het toevoegen van een 'motie vreemd' aan de agenda.

GROEN BUITENGEBIED ,,Essentieel is dat het onomstotelijk vast komt te staan dat een meerderheid van de raad tot de slotsom komt dat het opofferen van groen buitengebied voor een nieuw industrieterrein haaks staat op de conclusies zoals die zijn verwoord in de toekomstvisie 2030'' zo laat men de politiek weten en verwijst voor hun overige argumenten nogmaals naar het manifest dat men in de vergadering van 7 maart heeft uitgereikt. Opmerkelijk is ook dat men in de brief een extra klemmend beroep doet op de fractie van Gemeentebelangen Scherpenzeel omdat men deze partij een cruciale rol toedicht in de verdere besluitvorming.

In de nieuwsbrief die de Stichting Houd Scherpenzeel Groen en Gezond heeft verspreid onder sympathisanten, alsmede op hun pagina op Facebook, wordt tevens gewezen op de mogelijkheid om een speciaal ontworpen spandoek aan te schaffen met de tekst: 'Zwarte Land 2? Nee!'. ,,Hoe meer spandoeken er in Scherpenzeel te zien zijn, des te groter de kans dat de gemeente afziet van de plannen'' aldus de zeer actieve stichting.