• Margreet Hendriks

Zwarte Land 2 blijft heet hangijzer

SCHERPENZEEL Over de contacten met burgemeester Harry de Vries en de koffie op het gemeentehuis heeft de stichting Houd Scherpenzeel Groen en Gezond louter goede woorden. Tot enig vertrouwen in een goede afloop lijken de bezoekjes echter (nog) niet te hebben geleid. De realisatie van Zwarte Land 2 lijkt namelijk nog lang niet van de baan en ook daarom kondigt de stichting een aantal nieuwe acties aan.

Margreet Hendriks

In hun laatste nieuwsbrief meldt de stichting dat Modiform het college tijdens een recent afgelegd werkbezoek zou hebben meegedeeld zich nu toch ook te willen richten op mogelijkheden voor de realisatie van 20.000 m2 bebouwing binnen het bestaande bedrijventerrein 't Zwarte Land. Uitbreiding naar Zwarte Land 2 zou daardoor minder hoog op de agenda staan, maar blijft nog steeds een optie. De realisatie van het nieuwe bedrijventerrein blijft niettemin in beeld voor kleinschalige industriële uitbreiding, al dan niet voor Modiform. De stichting Houd Scherpenzeel Groen en Gezond stelt zich echter op het standpunt dat er helemaal geen industriële uitbreiding zou moeten komen in het groene gebied aan de zuidkant van de Stationsweg. ,,Wij zijn voor het behoud van het dorp Scherpenzeel in een groene en landelijke omgeving zoals ook in de Toekomstvisie 2030 is besloten. Wat ons betreft wordt er dus geen enkel stukje groen in de gemeente ingeruild voor industriële uitbreiding'' aldus Jan Ruijgrok en Anne de Wit namens Houd Scherpenzeel Groen en Gezond.

De stichting gaat dan ook onverminderd door met actie voeren tegen de komst van een Zwarte Land 2. Zaterdag staat er een flyer-actie in het dorpscentrum op het programma, want op dinsdag 28 mei hopen zij opnieuw op de massale steun van sympathisanten wanneer zij opnieuw gaan inspreken bij de gemeenteraad en daaraan voorafgaand bij De Breehoek een ludieke actie in petto hebben. Een dag later zal de stichting ook prominent aanwezig zijn op de jaarlijkse feestmarkt van Scherpenzeel. ,,Het grootste deel van de politiek wil namelijk nog steeds geen helder standpunt innemen over de realisatie van een nieuw bedrijventerrein. En dat terwijl hierover zoveel ongerustheid is in het dorp. De gemeenteraad moet dus niet meer wachten totdat de plannen klaar zijn, maar deze kwestie zo snel mogelijk op de politieke agenda zetten.''

De politiek verleiden tot een debat over het grotendeels op slot gooien van de mogelijkheden voor lokale bedrijven om binnen Scherpenzeel uit te breiden, zal trouwens een hele krachttoer worden, want de gemeenteraad was tot nu toe altijd vrij unaniem in het oordeel dat men hiervoor voldoende ruimte wilde creëren. Dat het gemeentebestuur voorkeur heeft voor het ontwikkelen van bedrijventerrein op het eigen grondgebied, bleek al in 2012 naar aanleiding van vragen in de commissievergadering over oude afspraken met de gemeente Woudenberg. Die hielden in dat Scherpenzeel in principe aanspraak kan maken op vijf hectare van de twintig hectare bedrijventerrein rond de Parallelweg die de buurgemeente vrij kreeg voor (her)ontwikkeling door het vertrek van het bedrijf Primagaz. Het toenmalige college liet destijds in de commissievergadering weten niet veel te voelen voor het verzilveren van deze claim, mede omdat men ook nog wel wat haken en ogen voorzag door de tussenliggende provinciegrens en het feit dat beide plaatsen in een eigen regioverband opereerden. Problemen die er trouwens volgens voormalig wethouder niet waren vanwege het feit dat beide provincies hierop al eerder een akkoord hadden gegeven. Of deze oude claim nog steeds bestaat en bij onoverkomelijke problemen rond Zwarte Land 2 eventueel alsnog tevoorschijn kan worden gehaald, kan wethouder Tonnis van Dijk desgevraagd niet zeggen. ,,Ik weet daar niets over.''