• VVD

'Zorgvuldigheid voor snelheid´

RENSWOUDE ,,Ons gemeentehuis is gevestigd in een karakteristiek pand, één van de beeldbepalende gebouwen van Renswoude. Omdat het een monument is, hoeft niemand te vrezen voor sloop, in tegenstelling tot wat er het afgelopen jaar wel eens gesuggereerd werd.´´ Dat is de reactie van Marieke Teunissen van de VVD naar aanleiding van de stelling dat er zo snel mogelijk een plan moet komen voor een duurzaam gemeentehuis in Renswoude.

,,Het gemeentehuis voldoet al jaren niet meer aan de eisen voor veiligheid en duurzaamheid die nodig zijn om onze ambtenaren en het gemeentebestuur te huisvesten. Er zijn forse investeringen nodig om een werkplek te creëren die voldoet aan de Arbo-eisen en waar onze inwoners zonder belemmeringen gebruik kunnen maken van de gemeentelijke dienstverlening.

Het is van belang dat het college een helder pakket van eisen en wensen opstelt, dat gedeeld wordt met de raad. Vervolgens zijn er drie mogelijkheden: verbouwing op de huidige locatie, verhuizing naar een andere plek of een combinatie van die twee eerste opties. Sommige diensten of afdelingen kunnen namelijk misschien best ergens anders ondergebracht worden.

Als alle scenario's volledig transparant op tafel liggen, kan de gemeenteraad er een beslissing over nemen. De VVD is zich ervan bewust dat behoud van het gemeentehuis op de huidige plek een wens is van veel Renswoudenaren. Maar wij zijn wel van mening dat het niet de bedoeling is dat onze kinderen later nog opgezadeld worden met kosten die de gemeentebegroting niet kan dragen. Zorgvuldigheid, transparantie en een goede financiële onderbouwing gaan wat ons betreft vóór snelheid."