• Lex van Lieshout ANP

Zorgen over Scherpenzeelse woningmarkt

SCHERPENZEEL De lokale politiek zoekt naar mogelijkheden om iets te gaan doen aan de voortdurende stijging van huizenprijzen door de steeds hoger wordende bouwkosten. Daardoor komt de woningmarkt voor met name (jonge) starters steeds meer op slot te zitten. Zowel de ChristenUnie als Gemeentebelangen Scherpenzeel kondigden in de Opinieronde aan in de gemeenteraad voorstellen te gaan doen die de woningmarkt voor starters in de toekomst beter bereikbaar moeten maken.

De politiek uitte de zorgen over de koers van de woningmarkt bij de bespreking van de herziening grondexploitaties met betrekking tot de ontwikkeling van onder meer Akkerwinde, Walstrolaan en 't Foort. Wout van de Kleut (CU) constateerde dat de verwachte resultaten er goed uitzien en de gemeente wat betreft grondverkopen optimaal profiteert van de gekte op de huizenmarkt. Van de Kleut zag in de ontwikkeling van nog steeds stijgende huizenprijzen ook een schaduwzijde. ,,Doorstromers kunnen daarvan profiteren omdat zij wat te verkopen hebben, maar voor starters is de aanschaf van een woning inmiddels eigenlijk onhaalbaar geworden. Dat wordt ook door de makelaars beaamd die bijvoorbeeld tussenwoningen niet meer als warme broodjes over de toonbank zien gaan'' aldus Van de Kleut die ervoor pleitte om bij de toekomstige ontwikkeling van 't Foort bijvoorbeeld de prijzen van nieuwe woningen voor starters te maximaliseren en te voorzien van een antispeculatie beding. Ook de gemeente Ede hiertoe volgens Van de Kleut al overgegaan bij de ontwikkeling van het kazerneterrein. ,,Het voorziet in een behoefte en voorkomt dat jongeren voor een woning noodgedwongen naar andere gemeenten moeten uitwijken.''

GBS-voorman Henk Brons had ook nagedacht over een manier om nieuwbouwwoningen, ondanks de stijgende bouwkosten door onder meer steeds hogere eisen aan duurzaamheid, voor starters op zowel de koop- als de huurmarkt betaalbaar te houden. Hij kondigde aan in de raadsvergadering met een amendement te willen komen om alvast ruimte te creëren in de grondexploitatie van 't Foort en de gemeentelijke inkomsten te temperen door goedkopere grondprijzen te hanteren voor van de bouw van betaalbare woningen voor jongeren en ouderen die deze nodig hebben.