• Pauw Media

Zorggroep Ena stopt met thuiszorg

BARNEVELD/SCHERPENZEEL Zorggroep Ena uit Barneveld stopt met het aanbieden van thuiszorg. De zorg voor alle cliënten die niet in één van de drie zorgcentra van Ena in Barneveld, Voorthuizen en Scherpenzeel wonen, wordt ondergebracht bij andere lokale thuiszorgorganisaties. Het besluit heeft geen invloed op de werkgelegenheid.

Wouter van Dijk

Dat meldt bestuurder Arjan Kiers van Ena. Voor de zorggroep is thuiszorg een ,,relatief kleine dienst'' met ongeveer dertig cliënten. Die zorg verhuist de komende weken naar organisaties HDS Zorg, Icare en Buurtzorg. ,,We zijn met deze partijen al enige tijd hierover in gesprek, we noemen dit een warme overdracht. Deze organisaties staan klaar om de zorg in de wijk van ons over te nemen'', zegt Kiers. De eerste cliënten zijn inmiddels al 'over'. ,,We willen dit proces geleidelijk laten verlopen, met als doel dat onze thuiszorgtak uiterlijk eind maart volledig is afgestoten.''

De thuiszorgteams van de zorggroep zijn inmiddels tijdens een bijeenkomst op de hoogte gebracht van de veranderingen. De cliënten die straks via een andere organisatie thuiszorg zullen ontvangen, zijn per brief geïnformeerd over de veranderingen.

GEEN BANENVERLIES Met het afstoten van de thuiszorg staan er geen banen op de tocht, stelt Kiers. ,,In de thuiszorg hebben we veel uitzendkrachten aan het werk. Voor de functies die wegvallen bij eigen medewerkers hebben we binnen onze organisatie voldoende alternatieven. Andersgezegd: binnen de zorg is voldoende werk. En als er mensen zijn die tóch het liefst binnen de thuiszorg actief blijven, zijn er bij de andere partijen ook voldoende mogelijkheden.''

Ena stopt met thuiszorg om zich meer te kunnen richten op de verpleeghuiszorg en de zwaardere zorg voor cliënten die nog zelfstandig kunnen wonen in de aanleunwoningen. ,,Dat is een logisch gevolg van een ontwikkeling die al enkele jaren aan de gang is'', verduidelijkt Kiers. ,,Onze drie zorgcentra, Ruimzicht in Barneveld, Nieuw Avondrust in Voorthuizen en Het Huis in de Wei in Scherpenzeel, zijn de afgelopen tijd steeds meer veranderd van verzorgingshuis naar verpleeghuis. De zorg die we daar aanbieden is zwaarder en professioneler geworden. Simpelweg ook omdat ouderen met een lichtere zorgvraag geen indicatie meer krijgen.''

COMPLEXE ZORG Kiers vervolgt: ,,Ook in de aanleunwoningen merken we een verschuiving. De ouderen die daar wonen, 'leunen' steeds meer en krijgen ook meer verpleging. Vanwege deze ontwikkeling naar complexere zorg, willen we ons op dat vlak meer specialiseren en stoppen we met andere zaken. We kunnen ons beter concentreren op de zwaardere zorg en dat goed doen, dan te veel verschillende vormen van zorg in de lucht willen houden.''

De komende tientallen jaren zal de ouderenzorg in Nederland steeds meer aandacht vragen, met name door de vergrijzing en door een verwachte toename van ouderen met dementie. ,,Dat zal meer vragen van onze medewerkers, maar ook ontwikkelingen op het gebied van nieuwe technologie zullen meer en meer een rol spelen.''