Woudenbergse apotheek verhuist mogelijk naar De Schans

WOUDENBERG De huidige apotheek aan de Parklaan in Woudenberg verhuist mogelijk naar multifunctioneelcentrum De Schans. De mogelijkheid tot verhuizing ontstaat door een nauwere samenwerking tussen de gemeente Woudenberg en woningcorporatie Vallei Wonen.

Al 7,5 jaar zijn de gemeente en Vallei Wonen in De Schans buren van elkaar. De afgelopen maanden is intensief overleg gevoerd om te kijken of beide kantoorruimten in De Schans gunstiger ingedeeld kunnen worden door bijvoorbeeld balies, vergaderruimte en spreekkamers samen te delen. Vallei Wonen heeft kantoorruimte over en kan zo bezuinigen op de huisvestingslasten. Gemeente Woudenberg huurt al sinds september 2014 een deel van het kantoor van Vallei Wonen, omdat Loket De Kleine Schans onvoldoende ruimte biedt voor het sociaal team. De gemeenteraad en de toezichthouders van Vallei Wonen zijn eind vorig jaar akkoord gegaan met de voorgestelde plannen. Onlangs tekenden wethouder Gijs de Kruif en directeur Kees van Kampen van woningcorporatie Vallei Wonen een intentieovereenkomst om hun plannen kracht bij te zetten.

APOTHEEK Naast deze plannen heeft de Woudenbergse apotheek in de loop van vorig jaar de wens uitgesproken om zich te vestigen in De Schans, omdat het huidige pand aan de Parklaan niet meer voldoet. De besprekingen over aankoop van een gedeelte van Vallei Wonen zijn in een vergevorderd stadium. De mogelijke vestiging van de apotheek in De Schans betekent een versterking van de reeds aanwezige zorgfuncties. Daarbij wil Huisartsenpraktijk De Schans haar huidige praktijkruimte vergroten. Ook dit is mogelijk en meegenomen in de nieuwe plannen. De totale verbouwing is naar verwachting eind dit jaar gereed.

EXTRA PARKEERPLAATSEN Door huisvesting van de apotheek op De Schans neemt het aantal bezoekers en daarmee de parkeerdruk toe. Daarom worden ook extra parkeerplaatsen gerealiseerd.