• Foto: Jan Pit/BDU

Woudenberg moet meer statushouders huisvesten

WOUDENBERG Door de grote toestroom aan vluchtelingen in Nederland moet de gemeente Woudenberg een groter aantal vluchtelingen met een verblijfsstatus woonruimte bieden. Het Rijk bepaalt hoeveel. Daarom heeft het college van B&W besloten hiervoor een actieplan op te stellen om voorbereid te zijn op de opvang van deze nieuwe inwoners..

In het actieplan komt te staan wat er nodig is voor de opvang en integratie van vluchtelingen met een verblijfsvergunning. Het gaat hierbij onder andere over (taal)onderwijs, huisvesting en het wegwijs maken van deze nieuwe inwoners in de Woudenbergse samenleving. Burgemeester Cnossen: " Ik wil graag in gesprek gaan met Woudenbergse inwoners om te horen welke ideeën de samenleving heeft om deze nieuwe inwoners een thuis te geven in ons dorp. Hierin is een taak voor ons allen weggelegd, met ieder een eigen rol."

Daarom organiseert de gemeente een themabijeenkomst om met inwoners hierover in gesprek te gaan. De gemeente hoort graag van inwoners welke vragen, zorgen en ideeën zij hebben rondom dit thema en welke acties samen bedacht kunnen worden om deze mensen op een goede manier op te nemen in de Woudenbergse samenleving.

De informatie uit de themabijeenkomst wordt verwerkt in een actieplan 'Huisvesting en integratie vergunninghouders'. In het najaar beslist de gemeenteraad over dit plan. Daarna gaat de gemeente samen met inwoners, bedrijven en instanties aan de slag met het uitvoeren van deze plannen. Tegelijkertijd kijkt de gemeente nu al samen met verschillende partijen welke mogelijkheden er al zijn voor het huisvesten van deze nieuwe inwoners.

Iedereen kan deelnemen aan deze avond. Een aantal inwoners, ondernemers en instanties wordt willekeurig uitgenodigd per brief. Maar ook inwoners die geen brief hebben ontvangen kunnen zich aanmelden via thuis@woudenberg.nl.

Mensen die niet aanwezig kunnen zijn bij deze avond, maar wel input willen leveren zijn van harte welkom om hun vragen, zorgen en ideeën doorgeven via een speciaal reactieformulier op www.woudenberg.nl. Inwoners kunnen ook bellen naar het telefoonnummer 14033.