Woudenberg koopt mobeyes tegen inbraken

WOUDENBERG De gemeente Woudenberg schaft in samenspraak met de politie twee zogenaamde mobeyes aan. Een mobeye is een apparaatje dat bewegingen signaleert. De politie plaatst één of meerdere mobeyes in een woning en krijgt bij beweging in de woning automatisch een stille melding. Hierdoor kan de politie snel ter plaatse zijn en wordt de kans dat inbrekers gepakt worden, vergroot.

Burgemeester Titia Cnossen: ,,Naast het verhogen van de kans op een heterdaadaanhouding willen gemeente en politie met behulp van de mobeyes een groter veiligheidsgevoel voor inwoners creëren en herhaald slachtofferschap voorkomen." Ook blijkt dat na inzet van een mobeye bewoners hun woning beter beveiligen tegen inbraken door bijvoorbeeld het hang- en sluitwerk te vervangen.

VOORWAARDEN Inwoners die meer informatie willen over de proef met de mobeyes kunnen contact opnemen met de politie via het telefoonnummer 0900 - 8844. Er gelden enkele voorwaarden, zo bepaalt de politie op basis van het aantal (pogingen tot) inbraken in een wijk waar de mobeyes geplaatst worden.

Eéen van de manieren waarop inwoners samen met buurtgenoten alertheid kunnen organiseren, is via een WhatsApp-groep. Inwoners kunnen elkaar door middel van deze WhatsApp-groep waarschuwen voor verwachte personen en situaties. Elk lid kan bijvoorbeeld een signalement verder aanvullen of de looprichting van een verdacht persoon 'volgen'. Als de politie snel gewaarschuwd wordt, kunnen zij verdachten eerder aanhouden en inbraken mogelijk voorkomen. Inwoners kunnen meedoen aan een WhatsApp-groep in hun buurt door zich op te geven via www.wabp.nl. Want een actieve en oplettende buurt is geen prettige werkplek voor inbrekers en overlastplegers.