• Adriaan Hosang

Wijziging afvalinzameling in Renswoude

RENSWOUDE In Renswoude wijzigt per 1 januari 2019 de afvalinzameling. ,,De uitdaging die Renswoude aangaat is om meer grondstoffen zoals papier, GFT, plastic en glas te recyclen zodat er minder restafval over gehouden wordt. De landelijke overheid heeft vastgesteld dat in 2020 75% van het huishoudelijk afval hergebruikt moet worden en dat er circa 100 kilo restafval per inwoner overblijft. Op dit moment wordt er in Renswoude nog 220 kilo restafval ingezameld en 82% daarvan is afval wat gerecycled kan worden'', aldus de gemeente. Om die 100 kilo restafval per inwoner te bereiken heeft de gemeente besloten om de afvalinzameling te wijzigen in twee etappes. Alle huishoudens ontvangen een brief en folder in de brievenbus met daarin de wijzigingen per 1 januari 2019 en per 1 januari 2020.

Om meer afval te scheiden en te recyclen gaat de gemeente samenwerken met ACV. ACV gaat per 1 januari het huishoudelijk afval (restafval, GFT, PMD-afval en papier) in Renswoude ophalen. Daarnaast ontvangen alle huishoudens, met uitzondering van de appartementen, deze week een nieuwe papierkliko. Per 1 januari wijzigen de ophaaldagen. Inwoners kunnen vanaf medio december een app downloaden waarin precies staat op welke dag welke kliko wordt geleegd. Ook is het mogelijk om een herinnering in te stellen zodat inwoners op de hoogte zijn wanneer hun afval wordt opgehaald.

Inwoners worden via de Heraut, bewonersbrieven en een folder geïnformeerd over deze wijzigingen. Op www.mooirenswoude.nl staan tips en informatie om afval (beter) te scheiden. Daarnaast staan op bepaalde donderdagen de 'ACV schonebuurtcoaches' bij de markt. Inwoners kunnen vragen stellen. Ook kunnen inwoners ACV via e-mail, telefoon en whatsapp contacten met vragen over de afvalinzameling.