• Tonnis van Dijk

Wethouder Van Dijk onder vuur

SCHERPENZEEL De gang van zaken rond het wel of niet verkopen van de ontwikkelingslocatie Wetro-terrein heeft wethouder Tonnis van Dijk in een lastig parket gebracht. Met name oppositiepartijen GBS, VVD en PRO Scherpenzeel trokken vorige week bij de Opinieronde in felle bewoordingen van leer tegen de wethouder waarbij zelfs verdenkingen over 'onjuiste' en 'onvolledige' informatie aan de gemeenteraad werden uitgesproken.

 

HANDREMDe problemen rond het Wetro-terrein ontstonden vorig jaar oktober met een collegevoorstel om de locatie tegenover de begraafplaats aan de Nieuwstraat, die de gemeente in 2007 om strategische redenen aankocht, met een verlies van een kleine twee ton van de hand te doen aan een ontwikkelaar uit Veenendaal. De gemeenteraad trok echter aan de handrem omdat zich inmiddels ook een tweede, lokale, gegadigde had gemeld voor aankoop van het terrein tegen een hogere prijs. Het college kreeg de opdracht om de kwestie opnieuw te bekijken. Dit resulteerde onlangs in een voorstel om het Wetro-terrein voorlopig aan niemand te verkopen. In een inmiddels uitgewerkte nieuwe ontwikkelstrategie voor de gronden in Plan Scherpenzeel Zuid zou het (financieel) beter uitkomen om eventuele woningbouw op deze locatie als laatste fase aan te merken.

NIET LEKKER Het was niet zozeer de nieuwe volgorde van ontwikkeling (welke door CDA-fractievoorzitter Slappendel werd betiteld als 'voortschrijdend inzicht') die leidde tot verwijten aan het adres van de wethouder, maar met name het gevoel van de oppositie dat er meer achter het besluit schuilging. Volgens VVD-voorman Gerrit Dijkstra leek het erop dat het ontwikkelen van het Wetro-terrein helemaal naar achter is geschoven omdat het college er bij deze verkoop 'niet lekker was uitgekomen'. Wat de VVD-er met name achterdochtig maakte was het feit dat het college vanwege dit besluit met de Veenendaalse ontwikkelaar was gaan onderhandelen over een compensatie in de vorm van het recht op de bouw van 26 woningen in het deelplan Akkerwinde. ,,Het verkrijgen van een dergelijke grondpositie levert een bedrijf al snel een half miljoen opbrengst op. Waarom deze ruimhartige vergoeding? De wethouder heeft ons altijd verteld dat er geen bindende afspraken lagen met deze gegadigde. Als dat waar is zou er helemaal geen compensatie nodig zijn. Hier moet meer achter zitten'', aldus Dijkstra.

ONDERNEMERSRISICO Die mening waren ook Ad van Es (PRO Scherpenzeel) en Henk Brons (GBS) toegedaan. ,,Als onderhandelingen over de aankoop van grond op niets uitlopen is dat een ondernemersrisico. Er is geen gemeente die dit compenseert, tenzij er natuurlijk toezeggingen zijn gedaan'' aldus Brons. De GBS-voorman hekelde, net als zijn collega van PRO Scherpenzeel, de lange periode waarop het college maar bleef aandringen op de geheimhouding op de stukken. ,,Gemeentebestuur en ambtenaren behoren transparant te zijn; dit geeft te denken'', vond Van Es.

SCHERPE TOON Het feit, dat de rechter onlangs het faillissement heeft uitgesproken over de betreffende ontwikkelaar, bouwbedrijf Van Deelen uit Veenendaal, leek niet van invloed te zijn op de scherpe toon van het debat. Integendeel. De oppositie zei te vrezen dat de eerder in onderhandeling overeengekomen bouwcompensatie door de curator zal worden meegeteld bij de afwikkeling van het faillissement dan wel dat deze verplichting blijft bestaan vanwege een mogelijke doorstart van het bedrijf.

VERPLICHTINGEN Wethouder Tonnis van Dijk maakte de politiek erop attent dat het college, direct na het uitspreken van het faillissement over het bouwbedrijf, een nieuw besluit heeft genomen waarin men afziet van het voorstel om bouwcompensatie te bieden. ,,Het college sluit geen contract met partijen die hun verplichtingen niet kunnen nakomen.'' De wethouder bestreed overigens dat het college het faillissement van het bouwbedrijf heeft kunnen zien aankomen. ,,We hebben medio vorig jaar van de bank nog een positief bericht gekregen ten aanzien van een eventuele bankgarantie voor aankoop van de grond.''

LASTIGER De fel bekritiseerde compensatie van het recht van bouw van 26 woningen in deelplan Akkerwinde bleek voor de wethouder een stuk lastiger uit te leggen. Hoewel Van Dijk benadrukte dat hij in de onderhandelingen met de ontwikkelaar nooit definitieve afspraken heeft gemaakt, toezeggingen heeft gedaan of contracten heeft getekend, sloot hij niet uit dat er mogelijk wel sprake kan zijn van gewekte verwachtingen. De wethouder wees erop dat de onderhandelingen met Bouwbedrijf Van Deelen, tevens eigenaar van het al jarenlang braakliggend terrein in het centrum aan de Druivenkamp, al in 2012 zijn gestart door zijn voorganger.

KOPPELING Van een koppeling tussen beide ontwikkellocaties zou volgens hem echter geen sprake (meer) zijn. ,,Die koppeling was er in 2012 nog wel, toen er werd gekeken naar de mogelijkheid om als gemeente de grond aan de Druivenkamp te verwerven in ruil voor een ontwikkeling in plan Zuid. Bij mijn aantreden heb ik besloten die koppeling los te laten omdat dit wel eens in de buurt zou kunnen komen van ongeoorloofde overheidssteun.'' Van Dijk wees erop dat, mede door de regelmatig gewijzigde inzichten over wat er gebouwd diende te worden, er sinds 2012 door het bedrijf diverse plannen zijn gemaakt, schetsen vervaardigd en adviseurs ingehuurd. De in- en externe juristen van de gemeente hebben volgens hem in elk geval geoordeeld dat er door de lange periode van onderhandeling met de gemeente mogelijk verwachtingen zijn gewekt op grond waarvan het bedrijf mogelijk een claim zou kunnen indienen. Om dat - met alle bijkomende kosten van juridische procedures - te voorkomen, is besloten tot het bieden van een bouwcompensatie. Deze compensatie van het recht op de bouw van 26 woningen was volgens de wethouder een onderhandelingsresultaat gebaseerd op het 'verlies' van de mogelijkheid tot de bouw van 32 woningen op het Wetro-terrein.

,,Nu snap ik er helemaal niets meer van'' liet VVD-er Dijkstra weten. ,,Waarvoor wordt die compensatie gegeven? Is dat voor het Wetroterrein omdat er toch afspraken liggen of voor de plannen van de Druivenkamp die hier volgens de wethouder volkomen van zouden losstaan?'' Ook Brons en Van Es wilden geen genoegen nemen met de uitleg van de wethouder. ,,Deze wethouder verkoopt sprookjes. Dit verhaal klopt gewoon niet. Het lijkt erop dat we als raad nu of in het verleden over deze kwestie onjuist of onvolledig zijn geïnformeerd. Daar gaan we in de komende gemeenteraadsvergadering zeker op terugkomen'' aldus Brons.