• Zeker Zichtbaar

'We moeten inhaalslag maken'

SCHERPENZEEL Henk den Boer (29) is sinds vorige maand niet alleen een van de jongste leden, maar ook de voorzitter voorzitter van Ondernemersvereniging Scherpenzeel (OS). Samen met Rens Boelsma is hij eigenaar van reclamebureau Zeker Zichtbaar. Bovendien spreekt hij zich graag uit. ,,Ons dorp is de afgelopen jaren achterop geraakt. We moeten een inhaalslag maken en zorgen dat we er weer bovenuit steken."

 

Ga met Henk den Boer in gesprek over 'zijn' dorp, en een paar uur later is het gesprek nog steeds gaande. Dat is niet vreemd. Hij is geboren en getogen in de 'parel van Gelderland', woont, sport en werkt er. ,,Het mooie van Scherpenzeel is dat we alle noodzakelijke voorzieningen in het dorp hebben en dat iedereen elkaar kent. Het is compact, maar ook compleet. Ook ligt Scherpenzeel centraal in het land, dicht bij kleine en grote steden. Dat is zowel zakelijk als privé prettig." Den Boer nam vorige maand de voorzittershamer over van Peter de Wit, die 'slechts' een jaar voorman van OS was. Toch is van een onverwachte bestuurswisseling geen sprake, zo benadrukt Den Boer. ,,Nee, eigenlijk hebben we stuivertje gewisseld", verduidelijkt Den Boer, voorheen vice-voorzitter. Die taak wordt nu opgepakt door Peter de Wit. ,,Er is inhoudelijk weinig veranderd. Peter en ik gaan, net als vorig jaar, samen naar overleggen met de gemeente toe. Alleen functioneren we naar buiten toe in een andere rol."

 

DOSSIERKENNIS Dat De Wit een jaar als tussenpaus fungeerde, heeft te maken met de dossiers die belangrijk zijn voor de Scherpenzeelse ondernemers. ,,De centrumvisie, het plan voor verplaatsing van de Hoogvliet in Woudenberg, Plan Zuid; Peter heeft veel dossierkennis opgebouwd. Als nieuw bestuurslid is het niet eenvoudig om die materie zomaar over te pakken. Met deze tussenstap heb ik de tijd gekregen om in deze rol te groeien."

Duidelijk is dat Den Boer bereid is veel tijd te steken in de OS. ,,Vaak heb ik een mening en die steek ik ook niet onder stoelen of banken. En ja, wie A zegt, moet ook B zeggen." Hij wilde niet langs de zijlijn blijven staan, maar zijn ideeën ook waarmaken. ,,Onze club wordt door de meeste mensen gezien als de club waar ondernemers gezellige borrels hebben en een paar mooie evenementen organiseren voor de leden en het dorp. Op zich is daar niets mis mee, maar ik wil er meer uithalen. De club heeft een zachte en een harde kant."

De zachte kant - daarmee doelt Den Boer op gezelligheid onderling - wordt onder meer ontwikkeld met 'Feestje in het Park', een nieuw dorpsfeest dat in samenwerking met de Oranjevereniging op touw wordt gezet. Dit vindt zaterdag 1 juli de avond na de Wielerronde Scherpenzeel plaats. Daarnaast zijn er meer ideeën: ,,Een hardloopwedstrijd in het dorp of een beachvolleybaltoernooi in de zomer. Zulke evenementen zijn goed voor de levendigheid in het dorp en interessant voor veel van onze leden."

 

HARDE KANT Maar ook de 'harde kant' moet ontwikkeld worden. Daarmee doelt de nieuwe voorzitter op het ondernemersklimaat in de gemeente Scherpenzeel. De komst van glasvezelinternet is een duidelijke wens, net als camerabeveiliging in het centrum en meer ruimte voor bedrijvigheid. Zo is er inmiddels al een onderzoek gaande in hoeverre ondernemers hun bedrijf willen uitbreiden en wat voor gevolgen dat heeft voor de behoefte aan bedrijventerreinruimte.

Over dergelijke thema's wordt nauw contact gehouden met de gemeente. ,,In dat opzicht zijn de afgelopen jaren belangrijke stappen gezet. De banden met de gemeente zijn aangehaald, waarvoor overigens veel credits voor de voorgaande voorzitters Gerben van Es en Peter de Wit. Op het gemeentehuis wordt meegedacht met onze belangen, de lijnen zijn kort. Dat is ook een goede zaak, omdat we integraal voor veel groei en werkgelegenheid zorgen.

Den Boer neemt de totstandkoming van de centrumvisie als voorbeeld: ,,Misschien is de uitwerking ervan voor de centrumbezoekers niet zo spannend, maar de belangen van de ondernemers zijn erin meegenomen. Daarnaast houden we bij de uitvoering ervan bij de gemeente de vinger aan de pols." Een aspect dat volgens hem nog steeds belangrijk blijft, is het parkeren. ,,De winkeliers vinden het belangrijk dat het centrum voor iedereen goed bereikbaar blijft. Parkeren blijft daarbij een aandachtspunt."

Maar de harde kant van OS wil Den Boer ook binnen de vereniging verder ontwikkelen. ,,De jaarlijkse barbecue is een leuke activiteit, maar het is mooi als we aan zulke evenementen ook echt wat hebben, dat het niet alleen bij gezelligheid blijft. Daarom wordt er bijvoorbeeld een bedrijfsbezoek aan gekoppeld. Door bij elkaar in de keuken te kijken, kun je elkaar inspireren." Als ondernemer heeft Den Boer een duidelijk doel voor ogen. ,,Ik ben niet alleen lid van deze club voor de gezelligheid, maar ik wil er ook van leren en mijn netwerk uitbreiden. De club moet waar mogelijk voor alle leden van toegevoegde waarde zijn."

 

OP DE KAART Duidelijk is dat hij vooruit wil met de OS én het dorp. ,,Ik denk dat de vereniging met circa 175 leden van grote waarde is voor het dorp, maar andersom is dat ook het geval. Ondernemers hebben ook de mensen in het dorp nodig om hun ambities te verwezenlijken."

Verder hoopt Den Boer dat nog meer ondernemers zich aansluiten bij de club. ,,We zijn al een grote vereniging, maar met nog meer mensen kunnen we nog beter Scherpenzeel op de kaart zetten. Dat is onze ambitie voor de komende jaren."