• Medewerkers van het waterschap controleren de sloten in het buitengebied.

    Waterschap Vallei en Veluwe

Waterschap: Meeste sloten goed onderhouden

WOUDENBERG De sloten in het werkgebied van Waterschap Vallei en Veluwe zijn grotendeels schoon. Bijna 90 procent van de ruim 11.000 onderhoudsplichtigen heeft zijn werk goed gedaan. Ruim 10 procent van hen moet alsnog aan de slag. Deze 1125 perceeleigenaren ontvangen een aanschrijving van het waterschap.

De cijfers over het slootonderhoud volgen uit de jaarlijkse 'schouw' van zo'n 3200 kilometer sloot in het buitengebied. Deze slootcontroles vonden plaats van 1 tot 4 november. Het waterschap controleert de sloten die niet goed zijn onderhouden eind deze maand opnieuw.

DROGE VOETEN In en langs bijna alle sloten groeien planten zoals riet en gras. Planten en takken kunnen de aan- en afvoer van water belemmeren. Een sloot die te ondiep is, stroomt niet goed door na bijvoorbeeld een hevige regenbui. Voor goed waterbeheer is het daarom van groot belang dat alle sloten - hoe klein ook - goed onderhouden zijn. Mensen willen graag droge voeten houden en geen plassen water op het land.

TWEEDE CONTROLE Het waterschap is verantwoordelijk voor het onderhoud van hoofdwatergangen zoals weteringen en kanalen. Eigenaren van percelen langs sloten zijn vaak zelf onderhoudsplichtig, waarbij het waterschap een controlerende taak heeft. Het waterschap vertrouwt er op dat het maaiwerk dat nog moet gebeuren uiterlijk 27 november wordt uitgevoerd. Daarna vindt een tweede controle plaats. Wie dan zijn sloten nog niet op orde heeft, krijgt een boete opgelegd.

ONGEWIJZIGDE REGELS Waterschap Vallei en Veluwe is bezig met het veranderen van de regelgeving omtrent de verantwoordelijkheden rond het slootonderhoud, ook wel bekend als 'het nieuwe ABC'. Dit heeft in 2016 nog géén gevolgen voor de onderhoudsplicht. Op www.vallei-veluwe.nl/najaarsschouw is achtergrondinformatie te vinden. Het waterschap kan onderhoudsplichtige eigenaren adviseren als daar behoefte aan is.