• Margreet Hendriks
  • Marcel Koch
  • Marcel Koch
  • Marcel Koch

Voormalig toezichthouders Breehoek voelen zich beschadigd

SCHERPENZEEL Hoewel Kulthurhus De Breehoek financieel gered is, wordt er achter de schermen nog flink gekrakeeld. De voormalige Raad van Toezicht ligt op ramkoers met de gemeente Scherpenzeel. De gewezen RvT is ziedend over de handelswijze van verantwoordelijk wethouder Margo van de Fliert. ,,We zijn willens en weten door haar beschadigd."

Marcel Koch

Op tafel een grote ordnermap met documentatie. Wim Werkman trekt zijn blauwe jasje uit. Hij is op oorlogspad, met in zijn kielzog ex-toezichthouders Jan van Leeuwen en Frank Engelen. ,,Wethouder Van de Fliert doet de waarheid geweld aan."

Een maand na hun aftreden trekt de RvT met een flinke armzwaai de gordijnen open die voorheen potdicht zaten. Werkman (hij was beoogd voorzitter van de RvT) vindt dat zijn goede naam en faam te grabbel is gegooid. Zo ook die van Van Leeuwen en Engelen. Boosdoener is wethouder Margo van de Fliert, met wie het volgens Werkman vanaf het begin niet echt boterde. ,,Ik denk dat ik te lastig was voor haar."

ZAKKENVULLERS Werkman heeft onder meer flink de pest in dat zijn ingediende declaratie van 4500 euro en die van toezichthouder Van Leeuwen (ook 4500 euro) vooralsnog niet betaald zijn en op straat zijn komen te liggen. Hierdoor is volgens Werkman en de zijnen door toedoen van de wethouder in de media een beeld gecreëerd van een stelletje zakkenvullers die er een puinhoop van hebben gemaakt. ,,En dat beeld klopt niet met de werkelijkheid", zegt Werkman geërgerd. ,,Als team hebben we, in constante dialoog met de gemeente, uitstekend gefunctioneerd en in kort tijdsbestek een concreet sanerings-en herfinancieringsplan voor de Breehoek gepresenteerd. We hebben hard gewerkt om te redden wat er te redden viel. Veel saneringen in gang gezet en doorgevoerd. Maar in plaats van waardering is hoon ons deel. Wij hebben nooit dwarsgelegen of betrokkenen tegengewerkt, zoals eerder door de wethouder in deze krant is gesuggereerd."

Wat betreft zijn declaratie voor bewezen diensten geeft Werkman als verklaring: ,,Ik heb geacteerd naar mijn positie als adviseur van de RvT en directeur Erika van den Brandhof. Zij hebben over mijn rol en vergoedingen een positief besluit genomen. Dat wethouder Van de Fliert nu bestrijdt dat ik recht heb op die vergoeding, omdat ik als vrijwilliger aan de slag was, slaat zij de plank finaal mis."

[][Als beoogd voorzitter van de RvT was u toch ook vrijwilliger?

Werkman: ,,Al in een vroeg stadium wist de gemeente dat ik geen voorzitter wilde worden. Vervolgens ben ik op verzoek van de RvT en directeur Van den Brandhof doorgegaan in de rol van adviseur. Met medeweten van de gemeente, ja. De wethouder heeft zelfs vastgelegd dat ik geen formele rol had."

Engelen: ,,Gemaakte afspraken hierover liggen vast. We wilden graag gebruik maken van Wim's visie en slagkracht en bovendien als collectief blijven optreden."

Werkman: ,,Ook wethouder Vreeswijk was op de hoogte van mijn status. Met hem hebben we aan tafel gezeten toen hij in de zomer Van de Fliert verving."

[][U heeft niet gedacht: de gemeenteraad laat ons herstructuringsplan links liggen dus stuur ik aan het einde van de rit een factuur?

Werkman: ,,Nee dat heb ik niet gedacht. Het saneringsplan en het herfinancieringsplan van de RvT is overigens ook de basis van het uiteindelijke plan zoals dat door het college is ingebracht en waarmee is ingestemd. Ach, het gaat mij inmiddels al lang niet meer om het geld, maar om het principe."

Hij haalt zijn zware brilmontuur van zijn neus, grijpt naar de ordnermap en wijst op de arbeidsovereenkomst van interim directeur Emans met de gemeente. Zegt vervolgens: ,,Mijn vergoeding valt in het niet bij het salaris van de door de gemeente aangestelde huidige interim directeur. Die krijgt voor een periode van zes maanden een maandelijkse honorering van ruim 8000 euro, voor een werkweek van 32 uur."

EXTRA INSPANNINGEN In navolging van Werkman claimt ook ex-toezichthouder Van Leeuwen (hij zat sinds september 2014 namens de gemeente in de RvT) recht te hebben op een vergoeding. Ook hij verstuurde een factuur van toevalligerwijs ook 4500 euro. Van Leeuwen spreekt over extra geleverde inspanningen. ,,Het schrijven van het saneringsplan heeft veel tijd gekost, terwijl dit geen taak is van een toezichthouder. Daarnaast hebben we als RvT vier horecamedewerkers moeten ontslaan. Op nadrukkelijk verzoek van de gemeente heb ik dit traject intensief begeleid, wat correct is verlopen. Ik ervaar het als teleurstellend dat de gemeente mijn extra inspanningen niet honoreert. Ik beraad mij nog op het nemen van verdere stappen."

Engelen zegt dat volgens de statuten is gehandeld. ,, Zowel onze accountant als jurist oordeelt de ingestuurde nota's als volledig acceptabel." Engelen zelf diende geen nota in. De Scherpenzeler, die begin januari 2014 namens de gebruikers toetrad tot de RvT, heeft naar eigen zeggen nooit een vergoeding gevraagd voor zijn taak als toezichthouder. ,,Dat is mijn eigen afweging geweest."

[][Denkt u dat de facturen alsnog worden betaald?

Werkman: ,,Daar heb ik wel vertrouwen in, ja."

[][Waarom wilde u geen voorzitter worden?

Werkman: ,,Ik had al snel vrij in de gaten dat aan dit dossier geen eer te behalen was. Eerlijk gezegd had ik na het eerste gesprek met de wethouder al niet zo'n positief gevoel. Ze had het over het bestuursmodel van zwembad 't Willaer. Dat typeerde ze als een mooi en goed functionerend bestuursmodel. Met andere woorden: de wethouder wilde helemaal geen RvT, maar een stichting met een bestuur. Voor dat model acht ik mezelf niet de juiste persoon."

[][Als dat gesprek u geen goed gevoel gaf, was dat een uitgelezen moment geweest om definitief af te haken?

Werkman erkent: ,,Achteraf had ik dat ook zeker moeten doen. Maar ik had een commitment met Van Leeuwen, Engelen en Van den Brandhof. Ik wilde ze niet in de steek laten."

[][Waarom treedt u nu, een maand na uw aftreden, pas naar buiten?

Werkman: ,,Omdat we destijds met de wethouder feitelijk hadden afgesproken om gedurende het reddingsproces van De Breehoek niet via de media met elkaar en over elkaar te communiceren, maar vooral met elkaar. Zij heeft echter gemeend zich niet aan die afspraak te moeten houden. We hebben overigens gevraagd onjuistheden te rectificeren, maar het college van b en w wilde daar niet aan. De boodschapper had het gedaan. Ach, het heeft ongetwijfeld te maken met politiek overleven."

Engelen: ,,Het is onbegrijpelijk dat haar niet zuivere houding in dit proces onbestraft blijft. De Breehoek is weliswaar met een forse investering gered, maar wij weten welke dossiers er nog in de kast liggen, die de wethouder niet benoemd heeft in de gemeenteraad. Hoewel wij haar nadrukkelijk geadviseerd hebben dit wél te doen."

[][Op welke dossiers doelt u?

Engelen: ,,Het pand kampt met een enorme vochtschade. Herstel gaat veel geld kosten en het is zeer twijfelachtig of dat te verhalen is op de aannemer die in 2009 het pand heeft gebouwd. Bovendien hebben wij afgelopen zomer een hertaxatie van het pand laten doen met als uitkomst dat de taxatiewaarde nog geen 3 miljoen euro is. Terwijl het pand in de jaarstukken staat met een waarde van ongeveer 5,7 miljoen. De hypothecaire lening vanuit de gemeente richting Stichting De Breehoek is pakweg 4,7 miljoen euro. Niet bepaald een rooskleurig vooruitzicht denken wij zo."

[][Wat vindt u van het huidige scenario om de Breehoek er weer boven op te krijgen?

Engelen: ,,Het huidige plan zet vooral in op een stijging van de omzet uit verhuur van ruimtes en de horeca, maar die aangehouden groeicijfers zijn ons inziens onmogelijk in Scherpenzeel. Het gebouw en de markt is er niet naar. Het is goed dat de Breehoek voorlopig is gered, het is voor Scherpenzeel een prachtige voorziening, maar nieuwe tegenvallers kunnen niet uitblijven."

Label:

De Breehoek