• De kliko's met stembiljetten worden leeg gemaakt meteen na 21.00 uur op de Openbare Basisschool De Zandberg in Barneveld

    Gerwin van Luttikhuizen

Voorlopige uitslag waterschapsverkiezingen bekend

REGIO Dijkgraaf Tanja Klip-Martin heeft vanmiddag de voorlopige uitslag van de waterschapsverkiezingen voor Vallei en Veluwe bekendgemaakt. De opkomst voor de waterschapsverkiezingen in Waterschap Vallei en Veluwe bedroeg 50,05 procent.

Op basis van de voorlopige telling is de uitslag in zetels als volgt:

Partij van de Arbeid: 3

ChristenUnie: 3

Water Natuurlijk: 3

Staatkundig Gereformeerde Partij: 3

50Plus: 1

CDA: 3

VVD: 3

AWP Vallei en Veluwe: 2

Lokaal Waterbeheer: 2

Dijkgraaf Tanja Klip-Martin in reactie op de opkomst: ,,50,05% is een heel mooie opkomst. We zien dat de gelijktijdige verkiezingen voor waterschapsbestuur en provinciale staten hun vruchten afwerpen. De bekendheid van het waterschap is duidelijk toegenomen. Ten opzichte van de vorige verkiezingen is de opkomst ruim verdubbeld, de belangstelling voor het waterschap doet niet onder voor die voor de provincie. De kiezers maakten in gelijke mate gebruik van hun stemrecht voor beide regionale overheden." De definitieve uitslag wordt maandag 23 maart om 10.00 uur vastgesteld door het centraal stembureau van het waterschap.