• Margreet Hendriks

Vertrouwenscrisis rond Ena bezworen

SCHERPENZEEL Na een week van veel kabaal, verwarring en boosheid hebben het college en zorggroep Ena maandag de strijdbijl (voorlopig?) begraven. Het ziet er volgens wethouder Vreeswijk serieus naar uit dat Ena op het allerlaatste moment toch in staat blijkt om units te regelen voor de tijdelijke huisvesting van de bewoners van Huis in de Wei. 

Vreeswijk meldde het nieuws maandagmiddag direct na afloop van een crisisoverleg dat had plaatsgevonden tussen het college en de directie van zorggroep Ena. ,,Een goed gesprek'' liet Vreeswijk weten. ,,Ena heeft ons meegedeeld een mondelinge overeenkomst te hebben met een leverancier van woonunits voor de plaatsing van tijdelijke huisvesting aan de Koepellaan. Het contract zal donderdag worden getekend. Donderdagavond staat er al een voorlichtingsbijeenkomst over de voortgang van het project gepland met de bewoners van Huis in de Wei. Daar hoop ik, samen met Ena-bestuurder Arjan Kiers, de bewoners te vertellen hoe het allemaal verder gaat.''Vorige week was de wethouder nog een stuk minder hoopvol over de kans dat Ena in staat zou zijn om tijdelijke huisvesting te leveren. ,,Ik geloof het pas als Ena een getekend contract laat zien. Er is al zo vaak iets beloofd wat men vervolgens niet heeft waargemaakt.'' Wat er dit keer anders is, kan de wethouder niet precies aangeven. Wel dat het college besloten heeft om Ena toch nog maar een keer het voordeel van de twijfel te geven. ,,We zullen donderdag zien of dit terecht was.'' Het ontbreken van een getekend contract was voor het college vorige week aanleiding om de druk op Ena nog maar eens flink op te voeren. In een persbericht liet men weten onvoldoende vertrouwen te hebben in Ena om te komen tot een goede afronding van het project rond de verbouwing van Huis in de Wei.

Verantwoordelijk wethouder Henk Vreeswijk noemt de stap van het college, om onvoldoende vertrouwen uit te spreken in Ena met betrekking tot het regelen van tijdelijke huisvesting, onvermijdelijk. ,,Wij vonden dat er echt iets moest gebeuren.'' 

Vreeswijk zegt het wel bijzonder vervelend te vinden dat de actie van het college weer opnieuw voor onrust heeft gezorgd bij de bewoners van Huis in de Wei. ,,Vooral voor de bewoners en hun familie vind ik dit echt heel erg. Maar we konden niet anders. Er ligt een strakke planning voor de plaatsing van de units aan de Koepellaan. Om tijdig te kunnen beginnen met het bouwrijp maken van de grond heeft de gemeente echt duidelijkheid nodig. Vanaf oktober vorig jaar is er echter door Ena telkens weer geschoven met de deadlines. Dat moest een keer stoppen.''

Het besluit om Ena keihard de wacht aan te zeggen is volgens de wethouder, door het college niet licht genomen. ,,Zowel de gemeente als Woonstede hebben in de afgelopen maanden alles gedaan wat in hun vermogen ligt om Ena bij te staan in hun zoektocht naar woonunits. We begonnen bovendien steeds meer de indruk te krijgen dat Ena het meer ons probleem, dan hun verantwoordelijkheid vond.''De actie van het college zorgde in de afgelopen week voor veel onrust onder de bewoners van het verzorgingshuis en in de politiek. De gang van zaken werd er niet duidelijker op toen Ena-bestuurder Arjan Kiers, die overigens vorige week voor deze krant niet bereikbaar was voor commentaar, vrijdag tijdens een nieuwjaarsbijeenkomst in Huis in de Wei meldde sinds woensdag een offerte binnen te hebben voor de plaatsing van tijdelijke huisvesting. Informatie die Kiers, zoals wethouder Vreeswijk maandag nog bevestigde, op dat moment nog niet had gedeeld met de gemeente. Dat is kennelijk pas gebeurd in het crisisoverleg van maandagmorgen, waar ook de Raad van Toezicht van Ena bij aanwezig was.Hoewel de vertrouwenscrisis nu met een sisser lijkt af te lopen, zal het laatste woord over de kwestie vast niet gesproken zijn. De politiek toonde zich vorige week namelijk bepaald niet blij met het ten strijde trekken van het college.