Verkoop Wetro-terrein afgelast

SCHERPENZEEL Het college ziet af van de voorgenomen verkoop van het Wetro-terrein ten behoeve van woningbouw. Bij nader inzien is men tot de conclusie gekomen dat het terrein beter in een later stadium, alsmede in samenhang met het aansluitende gebied, ontwikkeld kan worden.

 

Over de verkoop van het Wetro-terrein is in de politiek al het nodige te doen geweest. De plannen van het college om het terrein aan de Nieuwstraat met een verlies van een kleine 2 ton van de hand te doen aan een projectontwikkelaar uit Veenendaal viel bij een aantal partijen helemaal verkeerd. Zo sprak GBS-voorman Henk Brons van een slecht onderhandelingsresultaat. ,,Waarom wordt er nu verkocht en waarom aan deze ontwikkelaar?''

Toen vervolgens bleek dat er ook een lokale gegadigde voor de aankoop was, die zich beriep op oude afspraken met de gemeente en bovendien een hoger bod bij het college had neergelegd, sloeg ook bij de overige fracties de twijfel toe. De politieke discussie over de verkoop van het terrein werd vervolgens echter verwezen naar besloten vergaderingen.

Het college meldt in een onlangs verschenen memo dat uit gesprekken is gebleken dat er bij de lokale gegadigde inderdaad een hoger bod mogelijk was, maar niet onder dezelfde voorwaarden van het bod van de eerste patij. Bij het hogere bod zouden namelijk niet alle risico's voor de ontwikkelaar zijn. Bovendien was er verschil van mening tussen de gemeente en de ontwikkelaar over de wijze van betalen en de ontbindende voorwaarden van de transactie.

Het college zegt zich inmiddels te beraden op een integrale ontwikkelstrategie voor de gronden die onder het Project Zuid vallen en wil daarom bij nadere beschouwing ook maar afzien van verkoop aan de eerste partij uit Veenendaal.

In die herziene strategie past volgens het college op dit moment geen ontwikkeling op het Wetro-terrein; ook vanwege een mogelijk risico dat er financieel fors moet worden afgeboekt op de boekwaarde van het deelgebied 't Voort. Eerst de gebieden Akkerwinde en 't Voort ontwikkelen, zal naar de verwachting van het college uiteindelijk een beter financieel totaalresultaat opleveren, dan eerst te kiezen voor het ontwikkelen van het Wetro-terrein.

Om de ontwikkelaar uit Veenendaal te compenseren voor de lange periode van onderhandeling over het Wetro-terrein heeft het college bij wijze van compensatie hem het recht gegeven om zesentwingig woningen te ontwikkelen in het gebied Akkerwinde. Deze koopt daarvoor bouwrijpe grond tegen een door de gemeente vast te stellen marktconforme prijs. Omdat deze ontwikkelaar ook eigenaar is van de al jarenlang braakliggende 'paddenpoel' aan de Druivenkamp, is aanvullend afgesproken dat hij op dat grondstuk nog dit jaar een project in de markt gaat zetten en (na gedeeltelijke verkoop) zo snel mogelijk met de uitvoering daarvan gaat starten.