• Gemeente Scherpenzeel

Verkeersmaatregelen bij Korenmaat: gemeente haalt paaltjes weg

SCHERPENZEEL De gemeente gaat de voorjaarsvakantie gebruiken om de nodige aanpassingen te doen aan de verkeerssituatie bij basisschool Korenmaat. Er komen (fiets)oversteekplaatsen en de paaltjes bij de oostelijke ingang verdwijnen.

 

De maatregelen moeten ervoor zorgen dat de verkeerssituatie rond de school veiliger wordt. Vanaf de ingebruikname van het nieuwe schoolgebouw aan de Ringbaan in augustus 2016 regent het daarover klachten bij de gemeente.

Vooral op dagen waarop ouders hun kinderen met de auto naar school brengen, loopt het verkeer op en rond de Ringbaan helemaal vast en ontstaan er gevaarlijke situaties voor fietsers en voetgangers. Naar aanleiding van de stroom van klachten heeft wethouder Margo van de Fliert overleg gevoerd met de school, ouders en omwonenden. De vanwege bezwaren van omwonenden voor auto's afgesloten oostelijke inrit bij de school, waardoor de verkeersafwikkeling niet (zoals oorspronkelijk de bedoeling was) kan plaatsvinden via de weg die om het gebouw heen is aangelegd, werd aangemerkt als één van de grote knelpunten.

De auto's moeten het terrein zowel op- als uitrijden via de smalle entree schuin tegenover de Fluitekruidlaan. Daardoor loopt op drukke tijden het verkeer aan beide zijden van de Ringbaan, op de Fluitekruidlaan en op het terrein van de school volledig vast. Bovendien zorgt het van vier kanten komende fiets- en autoverkeer voor een zeer onoverzichtelijke en daarom gevaarlijke verkeerssituatie rond de school.

In de eerste weken werd de overlast bij de school nog verergerd door ouders die langs de weg parkeerden om de kinderen uit de auto te laten.

Om dit tegen te gaan stelde de gemeente al snel een stopverbod in op het gedeelte van de Ringbaan voor de school. Het loste de grote verkeersproblemen echter niet op. Schooldirecteur Wim Heij gaf in het verleden al eens aan blij te zijn dat de Korenmaat afwijkende aanvangstijden heeft van basisschool De Glashorst die momenteel gevestigd is in de nabij gelegen Walstrolaan. ,,Maar de scholen gaan wel allebei om 12.00 uur uit. Dan is er dus nog eens extra druk met het verkeer in en rond de wijk'', aldus Heij die de hoop uitsprak dat de gemeente snel wilde kijken naar maatregelen om de verkeersproblemen rond de school te verbeteren.

Die maatregelen zijn inmiddels, naar aanleiding van de evaluatie met omwonenden, ouders en de school, door de gemeente nader uitgewerkt. Besloten is tot de aanleg van twee zebrapaden en twee fietsoversteekplaatsen.

Ook de afsluitpaaltjes bij de oostelijke entree van de school gaan verdwijnen. De werkzaamheden aan de Ringbaan, tussen de Fluitekruidlaan en de Akkerwindelaan vinden plaats vanaf 24 februari tot en met 10 maart. Wethouder Van de Fliert had gehoopt het werk al tijdens de kerstvakantie te laten uitvoeren, maar daar zette het winterse weer helaas een streep door. In overleg met de school is daarna besloten om het te verschuiven naar de voorjaarsvakantie. Hierdoor wordt de overlast voor de scholieren zo veel mogelijk beperkt. Voor het veilig kunnen uitvoeren van de werkzaamheden is het noodzakelijk dat de weg is afgesloten voor al het verkeer. Hiervoor wordt een omleidingsroute ingesteld.