• Een bus van Syntus in het buitengebied. De provincie Gelderland wil een vaste busverbinding tussen Scherpenzeel en Barneveld.

    BDU

Vaste buslijn tussen Scherpenzeel en Barneveld

SCHERPENZEEL Er komt een vaste buslijn tussen Scherpenzeel en Barneveld. De provincie Gelderland wil de nieuwe verbinding meenemen in de aanbesteding van het openbaar vervoer in de regio. 

Wethouder Ad van Es deelde het nieuws maandagavond mee tijdens de Opinieronde van de Scherpenzeelse gemeenteraad. Lijn 110 moet Scherpenzeel gaan verbinden met het centrum van Barneveld. De exacte route van de buslijn alsmede op- en afstapplaatsen is nog niet bekend, maar het is de bedoeling dat deze op werkdagen om het uur zal gaan rijden tussen 06.30 uur en 20.30 uur. Als alles volgens verwachting verloopt zal de nieuwe busverbinding tussen de twee plaatsen in december 2020 operationeel worden.

Scherpenzeel pleit al jaren bij de provincie en de regio voor een lijnbusverbinding met Barneveld. Op dit moment is lijn 80 tussen Amersfoort en Veenendaal/Rhenen de enige openbaar vervoerverbinding die Scherpenzeel aandoet. Wel rijdt er al enige jaren een buurtbus tussen Scherpenzeel en Barneveld maar hierin kan slechts een beperkt aantal personen worden vervoerd. Hoewel de meeste jongeren uit Scherpenzeel van oudsher meestal in Veenendaal naar school gaan trekken ook de Barneveldse scholen (Meerwaarde, JFC en de MBO-opleidingen) steeds meer leerlingen uit Scherpenzeel. Er wordt veel gefietst, maar met slecht weer zou een goede openbaar vervoerverbinding uitkomst bieden. De buurtbus naar Barneveld biedt daarvoor geen oplossing omdat deze niet bij de scholen mag stoppen en niet meer dan acht personen tegelijk uit Scherpenzeel mag vervoeren om plek vrij te houden voor passagiers van De Glind. Ook voor het woon-werkverkeer tussen Scherpenzeel en Barneveld komt een buslijn van pas. Verder denkt het Scherpenzeelse gemeentebestuur dat de busverbinding het gebruik van de trein vanuit Barneveld kan versterken, met name richting Amersfoort. Op dit moment maken de Scherpenzelers vooral gebruik van het station Veenendaal De Klomp.

Ook Regio FoodValley heeft volgens wethouder Van Es een positieve rol gespeeld in de toezegging van de provincie. FoodValley was actief betrokken bij het wensenpakket voor de nieuwe aanbesteding omdat men goed openbaar vervoer van essentieel belang vindt voor de bereikbaarheid van de regio. Daarnaast streeft FoodValley naar goede verbindingen tussen de regiogemeenten onderling. De komst van lijn 110 past in dit beleid. In hoeverre de huidige discussie in Scherpenzeel over een mogelijke gemeentelijke herindeling met Barneveld nog van invloed is geweest op de beslissing van de provincie voor een busverbinding tussen beide plaatsen is niet bekend. In elk geval vervult men hiermee een in Scherpenzeel al heel lang gekoesterde wens.