• In de Bergwegbosjes hangen veel (bijna) loshangende takken

    Aart Aalbers

Verhoogde kans op vallende takken door droogte

SCHERPENZEEL Niet alleen tijdens of kort na een storm, maar ook gedurende de huidige droogte is het risico op vallende takken groter dan normaal. ,,Door droogte en erg warm weer lijkt er een verhoogde kans op takbreuk bij sommige boomsoorten", beaamt teamleider Rein Zwaan namens Staatsbosbeheer district Utrecht desgevraagd. ,,Onder andere de beuk heeft hier last van."

,,Tijdens langdurige droogte zoals op dit moment, zijn er boomsoorten die meer verdampen dan zij kunnen opnemen, vooral bij bomen die ondiep wortelen, waardoor de celspanning in het hout afneemt en hierdoor de constructie verzwakt." Zo kunnen spontaan takken afbreken. Dit is niet te monitoren en het is vaak niet te zien aan een betreffende boom. ,,Staatsbosbeheer heeft wel een boomveiligheidsplan. Dit zorgt ervoor dat bomen op plekken - waar dit nodig is - planmatig worden gecheckt. Maar dit is voor deze takbreuk niet van toepassing."

Zijn er (bosrijke) gebieden of regio's waar wandelaars extra alert moeten zijn? ,,Oude beuken lanen lijken een vergroot risico te lopen, maar op dit moment zijn er geen signalen bij ons bekend over massale takbreuk. Het gaat op dit moment nog om incidenten waar lastig rekening mee is te houden."

Bij gevaarlijk hangende takken is Staatsbosbeheer het aanspreekpunt in haar eigen bossen. In de openbare ruimte is het raadzaam om contact te zoeken met de brandweer.