• Waterschap Vallei en Veluwe

Verbod waterschap voor onttrekken van oppervlaktewater

SCHERPENZEEL Waterschap Vallei en Veluwe legt met ingang vanaf woensdag 5 juni een verbod op het afnemen van oppervlaktewater op. Water uit sloten, beken en kanalen mag niet onttrokken worden. 

Het oppervlaktewater mag niet gebruikt worden voor bijvoorbeeld industrieel gebruik, landbouw en het besproeien van bomen en sportvelden. Het verbod geldt voor het gehele waterschap met uitzondering van de gebieden waar water kan worden ingelaten.

NEERSLAGTEKORT Het werkgebied van Vallei en Veluwe kent grote verschillen als het gaat om de waterbeschikbaarheid. Het grond- en oppervlaktewatersysteem heeft zich met name op de hogere zandgronden na de lange periode van droogte van afgelopen zomer nog onvoldoende kunnen herstellen.

Door het oplopend tekort aan neerslag en de toename van de verdamping stagneert de afvoer van meerdere watergangen en daalt het waterpeil. Door nu een onttrekkingsverbod in te stellen, kan het waterschap meer water vasthouden om zo de grondwaterstanden weer aan te vullen. Elke druppel telt. Het waterschap wil verslechtering van de waterkwaliteit en onherstelbare schade aan de natuur voorkomen.

Het onttrekkingsverbod geldt voor gebieden die afhankelijk zijn van regenval en grondwater en voor het Apeldoorns Kanaal. Voor polders waar het waterschap water kan inlaten vanuit de IJssel, de Nederrijn en de randmeren geldt het verbod niet.