• Margreet Hendriks

Verbazing over werk Eikenlaan

SCHERPENZEEL SGP-voorman Maarten Zwankhuizen heeft in de Opinieronde vragen gesteld over de werkzaamheden die in de afgelopen weken door waterleidingbedrijf Vitens zijn uitgevoerd aan de Eikenlaan. ,,Die straat gaat volgend jaar helemaal op de schop. Kon Vitens hiermee niet wachten, zodat het werk gecombineerd had kunnen worden?’’, wilde Zwankhuizen weten.

Volgens wethouder Vreeswijk was het al een poosje bekend dat Vitens met de waterleiding op de Eikenlaan aan de slag zou gaan. ,,Wij hebben in gesprekken met Vitens herhaaldelijk aangegeven dat wij dit niet handig vonden, omdat we de straat volgend jaar toch gaan openbreken. Het zou veel logischer zijn geweest om de werkzaamheden aan deze straat te combineren. We hebben het echt geprobeerd, maar Vitens heeft zijn eigen plan getrokken’’, klaagde Vreeswijk.

Waar de wethouder ook niet erg over te spreken bleek, is hoe het straatwerk er uitziet na de afronding van de werkzaamheden van Vitens. ,,Die afwerking ziet er niet uit. Daar zal zeker nog met Vitens over gesproken worden. We nemen daar geen genoegen mee vanuit de gedachte dat de straat volgend jaar toch weer opgebroken moet worden.’’

Zwankhuizen voorzag trouwens ook nog een ander probleem rond de actie van Vitens. ,,Die waterleiding is aangelegd onder de bomen. Wat gebeurt er als volgend jaar blijkt dat er bomen uitgetrokken moeten worden? Wie is dan verantwoordelijk voor eventuele schade?’’

Vreeswijk vond het een goeie vraag, maar zei dat hij het antwoord daarop schuldig moest blijven. ,,De mogelijkheid dat er bij de werkzaamheden van volgend jaar bomen moeten verdwijnen, hebben wij wel bij Vitens aangegeven. Maar waar straks de verantwoordelijkheid ligt voor eventuele schade of aanpassingen is op dit moment eigenlijk niet duidelijk.’’

De situatie lijkt overigens nog het meest vervelend voor de bewoners van de Eikenlaan, die nu twee keer geconfronteerd gaan worden met de ongemakken van een opengebroken straat. De gemeente gaat de Eikenlaan in 2019/2020 namelijk grondig renoveren, waarbij riolering, kabels, leidingen en verharding worden vervangen. Daarnaast heeft de gemeenteraad in het verleden ook een extra bedrag van € 40.000 toegevoegd aan het hiervoor gereserveerde krediet van € 190.000 om, volgens de wens van de bewoners van de Eikenlaan, extra verkeersvoorzieningen te realiseren. Men vindt dat er teveel en te hard rijdend verkeer door hun straat komt, die bovendien ook nog vaak gebruikt wordt als sluiproute als er ter hoogte van Scherpenzeel opstoppingen zijn op de N224. Verder wil men een betere weginrichting en zijn er klachten over sommige verkeersplateaus. Hoewel een deel van de bewoners de grote wens heeft uitgesproken om de bomen langs de Eikenlaan te behouden, is op dit moment nog niet zeker of dit met de ingrijpende reconstructie van de laan ook technisch mogelijk is. De gemeente gaf eerder aan hiervoor nog onderzoek te willen doen, waarbij gekeken zal worden naar een aantal scenario’s, zoals het behoud van de huidige bomen, het verwijderen en vervangen van de bomen en het verwijderen zonder vervangen. De uitkomsten hiervan zijn nog niet bekend.