• Foto: Joke van der Heide

Veel vragen over consumentenplein

WOUDENBERG - De aankondiging van het college over een mogelijke verplaatsing van het geplande consumentenplein aan de Pothbrug naar de kop van de Spoorzone roept veel vragen op bij de politiek en de winkeliersvereniging DES. Dit wordt versterkt door de vraag van de initiatiefnemer of er ruimte is voor meer bedrijven en dan vooral de verplaatsing van één extra supermarkt vanuit het dorpscentrum.

In de raadscommissie vroeg Henk Jan Molenaar (SGP) het college met een memo te komen over de overwegingen om onder voorwaarden in te stemmen met dit verzoek. Verder was hij benieuwd wat de gevolgen van deze beslissing zijn voor de ontwikkeling van Spoorzone fase twee. Wethouder Gijs de Kruif gaf aan volop bezig te zijn om invulling te geven aan een onderzoek naar welk effect het vestigen of verhuizen van detailhandel naar de nieuwe locatie heeft. Hij stelde voor om de raad tijdens de informatieavond over Woudenberg Oost op 12 februari te informeren. Coalitiepartij GBW stelde Henk Jan Molenaar enigszins gerust met de toezegging dat een andere plek voor het consumentenplein niets verandert aan de visie van GBW dat dit niet kannibaliserend mag werken voor het dorpscentrum.

Fantasie

Bert Geijtenbeek, secretaris DES, stelt de zin van het onderzoek ter discussie: ,,Eigenlijk weet iedereen op voorhand dat dit effect heeft. Het doet de deur dicht voor de toekomst van het dorpscentrum. Er staan nu al zestien panden leeg. Ook in Scherpenzeel zijn de ondernemers fors tegen. Wanneer het college beslist om akkoord te gaan met de verplaatsing van het consumentenplein gaat eigenlijk de structuurvisie 2030 op de helling. Het vraagt echt enige fantasie om vast te stellen dat de nieuwe locatie van het consumentenplein hierin past. Dit is zeker niet de intentie geweest. De vraag die ik de wethouder heb gesteld is wat er vervolgens gebeurt met de bestemming van de Pothbrug. Blijft dit ook bestemming detailhandel?"

Extra supermarkt

Daarbij roept het verzoek over de verplaatsing van één extra supermarkt, naast de supermarkt Hoogvliet, de vraag op of het hierbij blijft. Wethouder Gijs de Kruif geeft aan: ,,Dit is puur een verzoek van de initiatiefnemer. In de structuurvisie wordt alleen in algemene zin gesproken over op consumentengerichte bedrijven." Als het door gaat zal de toekomst uitwijzen wat er gebeurt als er één schaap over de dam is.