• Inloggen voor het verkeersexamen viel niet mee.

    Janneke Hek

Valse start voor theorie-examen

SCHERPENZEEL Voor groep 7 zou donderdag om 9 uur het theoretisch examen verkeer beginnen. De toets werd voor het eerst in digitale vorm gehouden en daar zat het probleem. Het inloggen op de website van Veilig Verkeer Nederland mislukte. De vier scholen in Scherpenzeel kampten met hetzelfde probleem. Uiteindelijk werd na herhaaldelijk proberen gekozen om het examen schriftelijk af te leggen. Wethouder Henny van Dijk was aanwezig bij de geplande start op de Korenmaat.

Groep 7 van de Korenmaat begon de dag met een dansje om de zenuwen eruit te dansen. De muziek was goed hoorbaar op de gang en de leerlingen deden de danspassen na die het digitale schoolbord liet zien. Meester Julian keek tevreden toe. ,,Het is goed voor ze om vooraf even te dansen of te bewegen wanneer ze iets moeilijks gaan doen."

Wethouder Van Dijk bewonderde de dansskills van de leerlingen. Ook bevroeg ze meester Julian over de voorbereidingen van de leerlingen op het theoretisch examen. ,,Er is het hele schooljaar aandacht voor verkeerstheorie. In de weektaak komt het terug en ook is er iedere week een verkeersles. En vandaag dus het examen."

Van Dijk wilde van de kinderen weten waarom je eigenlijk dit theorie-examen nodig hebt. Eén van de leerlingen gaf aan dat het voor het praktijkexamen in mei vereist is. Ook vroeg de wethouder wie er op de fiets naar school komt. Er gingen veel vingers de lucht in. ,,En moet je onderweg weleens links of rechts?", was haar volgende vraag. Hier werd om gelachen. De volgende vraag was uiteraard of de leerlingen dan hun hand uitsteken. Of hier altijd eerlijk op werd geantwoord, valt te betwijfelen.

De wethouder was benieuwd of er nog vragen waren die ze mocht voorzeggen. En dat het examen op de laptop van de leerlingen gemaakt zou worden, vond Van Dijk een goede ontwikkeling. Ze wenste tot slot groep 7 veel succes. De leerkracht vroeg de kinderen vervolgens in toetsstand te gaan zitten. De klas werd verbouwd van geschakelde tafels in groepje, naar tafels die apart van elkaar staan.

De laptops werden opgestart en de juiste website gevonden. En toen begon het: ,,Meester, het lukt niet." Inloggen bleek niet mogelijk wegens drukte op de website. Landelijk werd gestart om 9 uur en dat bleek teveel voor de website waar het verkeersexamen op staat. Er werd gedurende langere tijd geprobeerd om in te loggen. Ook op andere scholen lukte inloggen niet. Sommige scholen kozen voor een later tijdstip om het theorie-examen digitaal af te nemen. Andere printten het examen uit en lieten de leerlingen later die dag of week schriftelijk examen doen. Het examen bestaat uit 25 vragen, waarvan er 16 goed moeten zijn.

In mei volgt het praktijkexamen waarbij Scherpenzeelse leerlingen een route fietsen. Langs de route zijn controlepunten waarbij gekeken wordt of ze veilig naar school en sport kunnen fietsen. De bedoeling was dat 60.000 kinderen de toets digitaal maakten, dit is door de inlogproblemen lager uitgevallen.