• Robin van Lonkhuijsen

Tweehonderd WW-uitkeringen minder in januari

SCHERPENZEEL In de regio FoodValley is het aantal ww-uitkeringen in januari met 2,7 procent gedaald in vergelijking met het jaar ervoor. In totaal waren er 7210 uitkeringen. Landelijk was sprake van een toename met 1,6 procent. De daling in FoodValley komt mede doordat er in 2015 minder nieuwe WW-uitkeringen bij zijn gekomen. In januari 2016 was het aantal nieuwe WW-uitkeringen een kwart lager dan in januari 2015. En dat was al weer lager dan in de eerste maand van 2014.

Januari 2016 was een vierweekse periode, terwijl januari 2015 een vijfweekse periode was. Als dit verschil gecorrigeerd wordt, is er nog steeds sprake van een daling van de instroom. Het aantal lopende WW-uitkeringen lag eind januari wel 2,6 procent hoger dan een maand eerder. Dat is gunstiger dan de landelijke toename met 4,2 procent. Deze stijging over de afgelopen maand is te verklaren door het seizoeneffect waardoor er onder meer in de bouw en de uitzendsector minder werk is in de wintermaanden. Bovendien lopen in december veel tijdelijke arbeidscontracten af, die niet allemaal worden verlengd. Daarnaast leidt de invoering van de Wet werk en zekerheid structureel tot meer WW-uitkeringen.

Door deze wetswijziging is het eerder lonend om vanuit de WW te gaan werken voor een lager salaris. Mensen die tegen lager loon gaan werken, behouden een aanvulling uit de WW. Bovendien wordt het recht op uitkering pas beëindigd wanneer vaststaat dat er volgens de wet voldoende inkomsten zijn. Hierdoor blijft een groeiende groep langer meetellen in de WW-statistieken.

In FoodValley lag het aantal nieuwe WW-uitkeringen in januari 2016 in vrijwel alle sectoren lager dan in januari 2015. Sterke dalingen waren er onder meer in industrie, handel en bij uitzendbedrijven. Hier overheerst het economisch herstel. Daarnaast waren er ook minder nieuwe WW-uitkeringen in de publieke sector (openbaar bestuur, onderwijs, zorg & welzijn). Hier lijkt een bodem in zicht na een periode van sterke stijging van het aantal WW-uitkeringen.