• BDU Media

Symposium Vastgoedmonitor toont groeiende impact regio FoodValley

RENSWOUDE Ontwikkelingen op de woningmarkt gaan razendsnel. De behoeften van de woonconsument veranderen ingrijpend. Grote vraag is hoe woningcorporaties, aanbieders, branchepartijen en beleidsmakers daarop inspelen. Tijdens het jaarlijkse symposium van de Stichting Vastgoedmonitor regio Foodvalley op donderdag 20 juni 2019 om 15.00 uur in Cunerakerk, Kerkplein 1 in Rhenen gaan twee sprekers daarop in. Ook lanceert de stichting de nieuwste Vastgoedmonitor van regio Foodvalley.

Tijdens het symposium belicht Jan Winsemius, directeur van Bureau Middelkoop de feiten, cijfers, risico’s en scenario’s rondom de volkshuisvestingsvraag in de regio voor de komende jaren. Hij presenteert de geheel vernieuwde digitale Vastgoedmonitor 2.0. van regio Foodvalley.

Peter Boelhouwer, hoogleraar Huisvestingssystemen aan de TU Delft spreekt over het onderwerp ‘Hoe maak je beleid op de woningmarkt?’ Hij zal vooral ingaan op de afstemming tussen gemeenten, markt en corporaties in de tijden van snelle ontwikkelingen op de woningmarkt en veranderende behoefte van de woonconsument.

Peter Boelhouwer is voormalig extern adviseur van de parlementaire enquêtecommissie woningcorporaties. Hij is lid van de VROM-Raad en de Adviescommissie Waardedaling Groningen, voorzitter van het Kenniscentrum Aanpak Funderingsproblematiek, het Architectuurcentrum Zoetermeer en het European Network for Housing Research.

Naast inspirerende sprekers is er debat onder leiding van dagvoorzitter Marieke Overduin en ontmoeting met vertegenwoordigers van marktpartijen, overheid en vastgoedorganisaties.

De meerwaarde van Stichting Vastgoedmonitor regio Foodvalley is gelegen in verantwoord bouwen voor inwoners en statushouders en bijdragen aan oplossingen voor volkshuisvestingsvraagstukken die spelen over vijf tot tien jaar. Dat is ook het doel van Stichting Vastgoedmonitor regio Foodvalley.

In deze stichting zijn marktpartijen, aannemers, gemeenten en provincies, woningcorporaties en vastgoedorganisaties verenigd. Jaarlijks brengt de stichting de vastgoedmonitor voor Foodvalley regio uit.

PROGRAMMA

15.00-15.30 uur ontvangst

15.30 uur welkom door dagvoorzitter Marieke Overduin

15.35 uur opening door de burgemeester van Rhenen

15.40 uur het aanbieden van de Monitor 2019 aan de burgemeester van Rhenen

15.45 uur voorstellen wethouders RO en volkshuisvesting door Marieke Overduin

15.50 uur presentatie Peter Boelhouwer, hoogleraar Huisvestingssystemen Delft

16.35 uur presentatie Jan Winsemius, adviseur Bureau Middelkoop

17.20 uur debat o.l.v. Marieke Overduin

17.50 uur afsluiting en netwerken onder het genot van een hapje en een drankje.