• Over het Wetro-terrein moet het laatste woord in de raadszaal nog worden gesproken. 

    Margreet Hendriks

Strijd om Wetroterrein: Nieuwe bieder beklaagt zich over wethouder

SCHERPENZEEL Een geanonimiseerde brief van een tweede gegadigde voor de aankoop en ontwikkeling van het Wetroterrein aan de Nieuwstraat is komende donderdag ter behandeling toegevoegd aan de agenda van de raadsvergadering.

Margreet Hendriks

Een eerder schrijven van deze partij was eind september al aanleiding tot uitstel van verkoop van het terrein aan een regionale projectontwikkelaar. De kwestie lijkt nog allerminst opgelost, want in de nieuwe brief worden de nodige aantijgingen gedaan aan het adres van wethouder Tonnis van Dijk.

De gemeente is sinds 2007 eigenaar van het terrein van het voormalig transportbedrijf Wetro. Omdat men de vestiging van een nieuw bedrijf op de locatie tegenover begraafplaats Lambalgen wilde voorkomen, is destijds een forse prijs betaald voor de strategische aankoop. Sindsdien staat het terrein op de nominatie om ontwikkeld te worden voor woningbouw.

AANTIJGINGEN De raad kreeg in september het voorstel om de locatie, met een verlies van een kleine 2 ton, van de hand te doen aan een regionale projectontwikkelaar. Het voorstel strandde, omdat alle raadsfracties vlak voor die vergadering een brief hadden ontvangen van een tweede gegadigde, die zich beklaagde over de afwijzing van zijn aanzienlijk hogere bod. Ook zou er sprake zijn van het niet nakomen van oude toezeggingen door de gemeente.

Hoewel wethouder Van Dijk bij die gelegenheid liet weten achter zijn voorstel voor verkoop aan de andere partij te blijven staan, en dat er ten aanzien van de briefschrijver geen toezeggingen of afspraken in oude dossiers te hebben gevonden, vond de meerderheid van de politiek de aantijgingen belangrijk genoeg om eerst nader te bespreken. Dat conclaaf tussen de wethouder en de politiek heeft inmiddels in een besloten bijeenkomst plaatsgevonden. De uitkomst daarvan is derhalve niet bekend, maar voor de nieuwe bieder lijkt de kous allerminst af - getuige de binnenkomst van zijn nieuwe brief.

ONWOORWAARDELIJKE BIEDING In het schrijven wordt melding gemaakt van een onvoorwaardelijke bieding, op 29 september, die 187.000 euro hoger lag, dan het onderhandelingsresultaat dat wethouder Van Dijk was overeengekomen met de andere partij. Hiermee zou de het terrein zonder verlies verkocht kunnen worden. De klager stelt dat hij meerdere keren heeft verzocht om een gesprek met de wethouder. Op het moment dat dit gesprek uiteindelijk half oktober plaatsvond, zou hij de bieding van 187.000 euro nog eens hebben verhoogd met 50.000 euro. De wethouder zou dit hebben afgewezen, vanwege beloftes aan de minder betalende concurrent.

De nieuwe bieder zegt er niets van te begrijpen en wijst erop dat ook aan hem in het verleden beloftes zijn gedaan. Een hogere opbrengst van het Wetroterrein komt volgens hem immers ook ten goede aan de inwoners en het verenigingsleven in Scherpenzeel. Verder zegt de briefschrijver het merkwaardig te vinden dat er een geheimhouding ligt op het dossier Wetroterrein. ,,Het gaat hier toch om niet meer dan een onroerendgoedtransactie?''

SPREEKRECHT De behandeling van de brief in de gemeenteraad lijkt een spannende zaak te worden. Gaat de discussie rond de verkooptransactie weer cryptische vormen aannemen, omdat de raad opnieuw tot geheimhouding over de informatie besluit of niet? Wat gaat er met die geheimhouding gebeuren als, bijvoorbeeld, de tweede bieder, die in zijn brief kenbaar maakt bereid te zijn tot een persoonlijke toelichting, gebruik gaat maken van zijn spreekrecht?

Komt er duidelijkheid over een mogelijke relatie, die in de raadsvergadering van september werd gesuggereerd, tussen de ontwikkelingen van het Wetroterrein en de 'Paddenpoel' aan Druivenkamp? In hoeverre is het toeval dat de briefschrijver refereert aan zijn concurrent uit Veenendaal en dat de eigenaar van de 'Paddenpoel' een Veenendaals bedrijf is? En, misschien wel de belangrijkste vraag, hoe gaat de politiek om met de aantijgingen aan het adres van wethouder Van Dijk?

Allemaal vragen die in de raadsvergadering van donderdag mogelijk beantwoord gaan worden