• Grebbelinie in het Vizier
  • BDUmedia
  • Een artist impression van hoe het bedrijventerrein eruit komt te zien.

    Grebbelinie in het Vizier
  • Margreet Hendriks
  • Margreet Hendriks
  • Margreet Hendriks
  • Margreet Hendriks

'Stop megalomane plannen Stationsweg'

SCHERPENZEEL De stichting Houd Scherpenzeel Groen en Gezond is nog altijd in oprichting, maar aan aanhang ontbreekt het haar niet.

Naar schatting ruim 150 mensen waren donderdagavond aanwezig bij de raadsvergadering in De Breehoek om hun steun te betuigen aan de insprekers die het gemeentebestuur opriepen om te stoppen met de 'megalomane' beleidsplannen voor de bouw van een nieuw bedrijventerrein aan de Stationsweg ten behoeve van grootschalige nieuwbouw van met name Modiform.

VAN DE GEKKE De bouw van een grote en hoge loods van bijna 50.000 m2 in het groene gebied tegenover de bebouwing aan de Stationsweg is 'van de gekke' betoogden Frans van Heck, Nico de Haan van de stichting in oprichting en Hans Becks namens de bewoners van de Stationsweg. Een dergelijk gebouw zou volgens de insprekers de, nu nog landelijk ogende, westelijke entree van het dorp volledig verpesten en leiden tot ernstige verkeershinder en toename van de uitstoot van fijnstof. Het plan werd volledig in strijd geacht met de in januari door de gemeenteraad vastgestelde toekomstvisie van Scherpenzeel tot 2030, waarin duidelijk wordt gekozen voor een kleinschalig en groen Scherpenzeel. ,,De consequentie hiervan is dat er in Scherpenzeel geen ruimte is voor uitbreiding van grootschalige industrie'', betoogde Van Heck, die er ook op wees dat de geldende regelgeving slechts ruimte biedt voor uitzonderingen tot 5.000 m2 en niet voor 50.000 m2. Van Heck opperde ook dat de beslissing van regio FoodValley om mee te werken aan de uitbreiding van het industrieterrein in Scherpenzeel is genomen op onjuiste gronden en tegen het advies van de eigen ambtenaren in. Het argument dat het bedrijf elders in de regio geen grond voor uitbreiding zou kunnen vinden, noemde hij onzin, want de stichting heeft inmiddels uitgevonden dat er bijvoorbeeld in Barneveld op korte termijn (volgend jaar zomer) 20 hectare industrieterrein vrij komt, waar Modiform alle ruimte heeft om haar bouwplannen te verwezenlijken.

ZICHTLIJNEN GREBBELINIE De grootschalige bouw aan de overzijde van de Stationsweg zou daarnaast de (educatieve) waarde en zichtlijnen van het Rijksmonument De Grebbelinie ernstig aantasten. ,,Als deze Modiform-opslagloods wordt gerealiseerd, kijken de meer dan duizend schoolkinderen en vele anderen die jaarlijks de loopgraaf komen bezoeken niet meer uit over het 'schootsveld', maar tegen een groot gebouw aan'' schetste Nico de Haan.

Ook Hans Becks liet geen spaan heel van de plannen, die volgens hem zowel door de omvang als door de toenemende verkeersbewegingen van vrachtwagens een negatieve uitwerking gaan hebben op de woon- en leefomgeving van de bewoners aan en rond de Stationsweg. ,,Als dit doorgaat is er ook geen weg terug. Wat nu nog een groene omgeving is, zal dan nooit meer groen worden.''

De insprekers, die hun woorden beloond zagen met een luid applaus van de toehoorders in de bomvolle raadszaal, riepen het gemeentebestuur op om onmiddellijk te stoppen met deze, wat de heer Becks betitelde als, megalomane beleidsplannen die bovendien, vanwege het feit dat er in de nieuwbouw van Modiform vooral gaat worden gewerkt met robots alsmede voornamelijk buitenlands personeel (Polen), vanuit het oogpunt van werkgelegenheid nauwelijks van betekenis is voor Scherpenzeel.

Die toezegging kregen de verontruste Scherpenzelers niet. Wel liet burgemeester Harry de Vries weten verder in gesprek te willen gaan met de belangenbehartigers en hiervoor op zeer korte termijn contact op te nemen voor een afspraak. ,,Wat mij betreft maandag al'', aldus De Vries die na afronding van dit agendapunt de raadsvergadering vervolgens korte tijd schorste om de grote schare bezoekers de gelegenheid te geven de zaal te verlaten.