• Margreet Hendriks

Steun voor toekomstvisie: 'een dorp om trots op te zijn'

SCHERPENZEEL In een goed bezochte en speciale vergadering heeft de gemeenteraad vorige week de toekomstvisie Scherpenzeel tot 2030 vastgesteld.

Voorafgaand aan de vergadering speelde muziekvereniging Caecilia het Scherpenzeels volkslied. Voor de introductie van de toekomstvisie was een aantal mensen uitgenodigd uit verschillende geledingen van het dorp (inwoners, bedrijvenkring, makelaardij, verenigingen, maatschappelijke organisaties) om namens hun achterban kort te schetsen hoe zij tegen de, in samenwerking met hen opgestelde, toekomstvisie aankijken. Over de 'negen-plus', die daarin door Bureau Berenschot wordt uitgedeeld aan Scherpenzeel, leek men het in grote lijnen wel eens. Het prettige, groene woonklimaat, de betrokkenheid van de inwoners en de goede winkelvoorzieningen in het centrum waren constateringen die door vrijwel alle sprekers werden onderschreven.

AMBITIE Hier en daar waren ook wel wat waarschuwende woorden te horen over mogelijk andere, wellicht moeilijker tijden die het dorp economisch en bestuurlijk gezien in de toekomst te wachten (kunnen) staan. Zo werd er, met name vanuit ondernemerskringen, wel wat meer gespeculeerd op een eventuele schaalvergroting van de gemeentelijke organisatie door bijvoorbeeld een fusie. 'Ambitie boven traditie' vond Dirk Jan van den Brink, directeur van bouwbedrijf Kreeft uit Ede, die het woord voerde namens de Ondernemersvereniging Scherpenzeel. Aansturen op een bestuurlijke fusie leek in eerste instantie niet de koers die de verschillende politieke fracties in de gemeenteraad voor ogen hebben. Die zagen in de mooie rapportcijfers van toekomstvisie vooral een stimulans om middels uitvoeringsprogramma's en goede regionale samenwerking hard te gaan werken aan een toekomstbestendig Scherpenzeel. 'Een dorp om trots op te zijn' was tijdens de raadsvergadering uit meerdere monden te horen. De toekomstvisie werd met unanieme steun van en door de gemeenteraad vastgesteld.