• Archief BDUmedia

Sterke banengroei in FoodValley

SCHERPENZEEL Van heel Gelderland groeit de werkgelegenheid het sterkst in FoodValley. Het aantal banen van werknemers zal in deze regio - die onder meer Barneveld, Ede en Scherpenzeel beslaat - tot en met 2019 met 1,4 procent groeien tot ruim 160.000. Het aantal WW-uitkeringen in FoodValley is inmiddels al onder de vierduizend gezakt.

Dat blijkt uit cijfers van het UWV, gepubliceerd in het jaarlijkse overzicht Regio in Beeld. In deze publicatie worden per arbeidsmarktregio de kansen en knelpunten voor werkzoekenden en werkgevers in beeld gebracht.

MINDER UITKERINGEN Eind oktober waren er volgens het UWV in FoodValley nog 3.982 WW-uitkeringen. Dat zijn er 54 (1,3 procent) minder dan in september en 1.068 (21,1 procent) minder dan een jaar geleden. Daarmee is de daling in deze regio nu iets minder sterk dan gemiddeld in Nederland. Daar staat tegenover dat het aantal WW-uitkeringen in verhouding tot de beroepsbevolking in FoodValley met 2,3 procent al veel lager ligt dan de 3 procent landelijk.

MEER WERKGELEGENHEID De daling van het aantal WW-uitkeringen komt voor een deel doordat de werkgelegenheid toeneemt, stelt het UWV. In 2018 groeit het aantal banen in FoodValley met 2 procent. In 2019 zwakt het groeitempo wat af, maar komen er per saldo toch nog 2.200 banen bij. Daarmee komt FoodValley eind 2019 uit op ruim 160.000 banen van werknemers. Per saldo komen er volgend jaar de meeste banen bij in de sectoren zorg & welzijn, specialistische zakelijke diensten, ICT en bij uitzendbureaus. Samen gaat het om circa 1.500 banen.

VERLOOP Extra banen betekent ook extra vacatures, maar de meeste vacatures ontstaan volgens het UWV door verloop van personeel. Bijvoorbeeld doordat mensen van baan veranderen of met pensioen gaan. Ook terugkerend tijdelijk werk, zoals seizoenswerk, zorgt telkens voor nieuwe vacatures. In de eerste helft van 2018 ontstonden er in FoodValley al zeker 11.000 vacatures. Dit jaar en volgend jaar blijft het aantal vacatures hoog.