• De meeste werkzaamheden vinden plaats op de benedenverdieping.

    Gemeente Scherpenzeel.

Start verbouw gemeentehuis

SCHERPENZEEL De langverwachte verbouwing van het gemeentehuis gaat op 10 december van start. De meeste werkzaamheden vinden plaats op de benedenverdieping, waar de sombere ontvangst- en publieksruimte in een paar weken tijd wordt omgetoverd tot een uitnodigende en plezierige werk- en verblijfsruimte. Ook wordt het gebouw voorzien van een lift.

De aanpak van het gemeentehuis en vooral de entree, staat bij de gemeente al lang op het verlanglijstje. Achtereenvolgende colleges slaagden er echter niet in om met de gemeenteraad overeenstemming te bereiken over de omvang en aard van de verbouwing. Op de achtergrond speelde ook nog een onderzoek naar een mogelijk meer centraal in het dorp gelegen nieuwe huisvesting van de gemeente. In maart van dit jaar besloot de oude gemeenteraad, net voor zijn aftreden, toch om een krediet van ruim 200.000 euro beschikbaar te stellen voor de noodzakelijke aanpassing en verbouwing van de panden Buitenplaats en Villa. Beide gebouwen voldoen namelijk volgens onderzoek niet (meer) aan de wettelijke vereisten voor arbeidsomstandigheden en veiligheid. Ook de toegankelijkheid van de gebouwen voor mensen met een lichamelijke beperking is onvoldoende. Mede omdat er het er niet naar uitzag dat er binnen afzienbare termijn een definitief besluit genomen zou kunnen worden over een eventuele verhuizing naar een andere locatie, gaf de raad groen licht voor het oplossen van de grootste knelpunten en het huidige gemeentelijk onderkomen veiliger en beter toegankelijk te maken.

I'M Architecten tekende de plannen voor de verbouwing die vorige week tijdens de informatieronde van de raad werden gepresenteerd. Deze toonden een bijna niet meer te herkennen entreehal van de Buitenplaats. De nieuwe indeling, waarbij gebruik wordt gemaakt van veel glazen wanden en lage afscheidingen, zorgt voor een open karakter en een moderne uitstraling van de ruimte. De receptie verhuist naar een plek rechts van de entree en de afdeling Burgerzaken schuift op naar het achterste gedeelte van de hal. De oude loketten maken plaats voor comfortabele zitbalies. Verder worden er op de begane grond twee spreekkamers gerealiseerd. Naast de trappartij, waar op dit moment de receptie is gevestigd, wordt een nieuwe toiletgroep voor bezoekers ingericht. Ook komt er een invalidentoilet; dit is, net als een lift, een voorziening waarover het gebouw nog altijd niet beschikte. Volgens de planning moeten de sloopwerkzaamheden voor de kerst zijn afgerond. In januari begint het opbouw en installatiewerk en wordt de lift geplaatst. Daarnaast verwacht men tot half februari bezig te zijn met de afwerking, waaronder plafonds, kozijnen, wanden en vloerbedekking. De oplevering is gepland op 27 februari. Het werk is bij de aanbesteding gegund aan hoofdaannemer Robu BV uit Woudenberg. Verder zijn Campus Installatie Techniek, Technica ICT en Flexitec bij het werk betrokken. Na oplevering wil het college in maart/april van volgend jaar een open huis voor inwoners gaan organiseren.