• Margreet Hendriks

Spannende plannen voor Plein 1940

SCHERPENZEEL Na wat kleine aanpassingen en het ophangen van feestverlichting en bloembakken maakt de gemeente zich op voor een grotere aanpak van het centrum. In de afgelopen tijd zijn plannen gemaakt voor een flinke opknapbeurt en nieuwe inrichting van onder meer Plein 1940. Belangstellenden zijn dinsdag 14 november van harte welkom op een informatiebijeenkomst in De Breehoek, om kennis te nemen van het schetsplan en hun mening daarover te geven. 

 

,,De aanwonenden krijgen van ons een persoonlijke uitnodiging in de bus, maar ik denk dat de herinrichting van het centrum belangrijk is voor alle inwoners van het dorp'' benadrukt wethouder Margo van de Fliert. Zoveel mogelijk inwoners proberen te betrekken bij de herinrichting van het dorpscentrum vindt Van de Fliert een logisch vervolg op de eerder al op interactieve wijze tot stand gekomen Centrumvisie.

AANGEKLEED DORPSCENTRUM Aan de hand van een aantal thema's zoals mobiliteit, voorzieningen, sfeer & beleving hebben kon iedereen destijds meepraten over hoe de aantrekkelijkheid van het centrumgebied vergroot kon worden voor ondernemers, bewoners en bezoekers. Deze visie heeft als basis gediend voor het opstellen van het inrichtingsplan, legt Van de Fliert uit. ,,Beleving is een belangrijk aspect bij de inrichting van de openbare ruimte'' constateert de wethouder. ,,Een gezellig aangekleed dorpscentrum nodigt mensen uit om er langer te verblijven. Wij hebben een bureau opdracht gegeven om hiervoor, samen met een klankbordgroep, waarin onder meer bewoners, ondernemers, de wijkplatforms en Platteland Anders vertegenwoordigd zijn, een goed plan uit te werken.''

PARKEERPLEIN In het ontwerpvoorstel blijven de parkeermogelijkheden voor auto's overigens in grote lijnen behouden. ,,Bij de Centrumvisie is, met name door ondernemers, duidelijk aangegeven dat men het parkeren in het centrum, ook op Plein 1940, graag wil behouden. Op marktdagen zie je ook dat de parkeerdruk op andere plekken in het dorp toeneemt. Maar zelfs een parkeerplein kun je beter inrichten en mooier aankleden dan op dit moment het geval is. In het schetsplan wordt vooral ook veel aandacht besteed aan een groenere uitstraling van het centrum en de plaatsing van nieuw straatmeubilair. Bij de aanschaf van het laatste zal de vraag of het materiaal goed ´hufterproof´ is een belangrijke rol gaan spelen in de keuze. In Scherpenzeel hebben we helaas nog steeds te maken met een fors aantal vernielingen door vandalisme. Dat is iets waar we rekening mee moeten houden, hoewel we blijven hopen dat mensen minder snel geneigd zijn om dingen kapot te maken, als het centrum er mooi en aantrekkelijk uitziet.''

LELIJKE MUURTJES Als het aan de wethouder ligt, wordt er op korte termijn al gestart met bijvoorbeeld het verwijderen van (een deel van) de ´lelijke muurtjes´ waarin het dorpscentrum grossiert. Ook de vele paaltjes, die op sommige plekken in het centrum zelfs in meerdere soorten te vinden zijn, vindt Van de Fliert geen toonbeeld van schoonheid. ,,Sommige van die obstakels zijn wellicht nodig, maar mogelijk kunnen we hetzelfde bereiken met groene afscheidingen, waardoor het centrum meteen vriendelijker oogt.'' Bij de opknapbeurt wordt volgens de wethouder ook rekening gehouden met de plaatsing van nieuwe en voldoende fietsenrekken.

Wie wil meepraten over de herinrichting van het centrum is dinsdagavond 14 november om 19.00 uur van harte welkom bij de presentatie van het schetsplan op de informatieavond in De Breehoek.

,,De mening van de inwoners hierover stellen wij zeer op prijs'', aldus Van de Fliert.