• Controleurs van het waterschap in actie (archieffoto ter illustratie).

    Waterschap Vallei Veluwe

Slootcontroles aangepast vanwege vogelgriep

SCHERPENZEEL Vanwege de vogelgriep heeft Waterschap Vallei en Veluwe zijn slootcontroles in het buitengebied aangepast. Door de vogelgriep is de herschouw - een tweede inspectieronde - uitsluitend vanaf de openbare weg uitgevoerd, meldt de zelfstandige overheidsinstantie donderdag.

Uit voorzorg meden de controleurs van het waterschap de erven en gronden van de agrariërs. ,,Voor goed waterbeheer is het van groot belang dat alle sloten in het buitengebied, hoe klein ook, goed onderhouden zijn. Mensen willen graag droge voeten houden en geen plassen water op het land", aldus woordvoerder Theo Brand. .

Waterschap Vallei en Veluwe onderhoudt zelf de grotere watergangen. Daarnaast controleert het waterschap tijdens de zogeheten najaarsschouw of het onderhoud van kleinere sloten goed is uitgevoerd door de aanliggende eigenaren. Brand: ,,Bijna 90 procent van de ruim 11.000 onderhoudsplichtigen in het werkgebied van Waterschap Vallei en Veluwe had zijn werk gelukkig al goed gedaan, zo bleek begin november na de eerste inspectieronde. Ruim 1100 perceeleigenaren ontvingen echter een aanschrijving waarna eind november een tweede inspectieronde plaatsvond."

Vanwege mogelijk besmettingsgevaar door de vogelgriep voerde het waterschap de tweede inspectieronde uitsluitend uit vanaf de openbare weg. Gevolg hiervan is dat niet alle sloten goed gecontroleerd konden worden. Om die reden wil het waterschap nu ook geen boetes opleggen. Tegelijk roept het waterschap iedereen nadrukkelijk op om te voldoen aan de onderhoudsplicht. Het waterschap zegt een brief te versturen naar 129 onderhoudsplichtigen van wie niet alle sloten gecontroleerd konden worden. De controleurs vertrouwen erop dat ook zij hebben voldaan aan hun onderhoudsplicht of hier op korte termijn aan zullen voldoen.

Waterschap Vallei en Veluwe moet zorgen voor veilige dijken, schoon en voldoende oppervlaktewater en gezuiverd afvalwater in de Utrechtse Heuvelrug, maar ook in het gebied tussen IJssel, Nederrijn en Randmeren.