• Hubert van Velden van Burgland Bouw overhandigd de sleutel aan directeur Jan Bos

    H. Jonker

Sleutel voor nieuwe Glashorst

SCHERPENZEEL Er moet aan, in en rond het gebouw nog het een en ander worden afgewerkt, maar maandagmorgen heeft de officiële sleuteloverdracht plaatsgevonden van de nieuwe Glashorstschool. Schooldirecteur Jan Bos laat weten bijna niet te kunnen wachten om het schitterende nieuwe onderkomen in gebruik te gaan nemen. Maar hij moet nog even geduld hebben; de verhuizing vanuit de tijdelijke schoollocatie aan de Walstrolaan staat gepland voor begin februari.

,,Nu kunnen we echt van start met de inrichting van de school'', vertelt Bos. ,,Voor vandaag heb ik al drie afspraken staan. De ICT en de telefoonlijnen moeten worden aangelegd, er komen nog infopanelen en we hebben nog lampen in de bestelling. Maar een ding is zeker: dit is en wordt een geweldig schoolgebouw.''

Henk Jonker, directeur van de overkoepelende VPCO de Viermaster, is zo mogelijk nog trotser op het resultaat. ,,De nieuwbouw heeft me, vanwege de enorme investering die de vereniging er noodgedwongen zelf heeft moeten insteken, de nodige slapeloze nachten bezorgd, maar het schoolgebouw wat we hier hebben neergezet, is echt een van de mooiste die ik heb gezien. Ik ben hier echt superblij mee.''

Jonker doelt op de problemen die er zijn geweest met het beschikbaar stellen van voldoende budget voor de bouw van dit nieuwe en duurzame schoolgebouw door de Scherpenzeelse gemeenteraad. De Viermaster heeft zelf flink in de buidel moeten tasten voor allerlei extra investeringen, zoals een speellokaal dat ook geschikt is voor de groepen 3 en 4 (een wens van de gemeente), een zwaarder systeem van ventilatie en hogere plafonds voor de luchtcirculatie. Daarnaast moest het gebouw, dat is voorzien van een warmteterugwin-installatie en 103 zonnepanelen op het dak, ook nog passen in de omgeving. ,,Maar het is ons gelukt om een bijna CO2-neutraal gebouw neer te zetten waarin we ook nog een extra elfde lokaal hebben gerealiseerd'', vertelt Bos. ,,Dat was een vooruitziende blik, want de Glashorst groeit qua aanmelding van leerlingen zo hard dat het gebouw anders al weer snel te klein zou zijn geweest.''

Van de nieuwe gebruikers was er ook veel lof voor het 'prachtige ontwerp' van architectenbureau De Zwarte Hond, het 'vakwerk' van bouwer Burgland Bouw en de manier waarop projectleider Frans de Ruiter het bepaald niet makkelijke project voor de school heeft begeleid. Wethouder Vreeswijk kreeg ook een woord van dank voor de manier waarop hij zich voor de nieuwbouw van de Glashorst heeft ingezet. Vreeswijk vertelde dat de totstandkoming van het nieuwe schoolgebouw voor de Glashorst ook voor hem een mijlpaal was. ,,Toen ik ruim acht jaar geleden in Scherpenzeel aantrad als wethouder was een van mijn doelen om ervoor te zorgen dat alle basisscholen in het dorp er goed bij zouden komen te staan. Dat is gelukt en daar ben ik best een beetje trots op'', aldus Vreeswijk.