• Margreet Hendriks

SGP-wethouder Henk Vreeswijk invalkracht voor GBS

SCHERPENZEEL Het ziet er in Scherpenzeel naar uit dat huidig SGP-wethouder Henk Vreeswijk nog een poosje gaat aanblijven in zijn ambt. Vreeswijk is namelijk gevraagd om bij de start van het nieuwe college van GBS, CU en PRO Scherpenzeel tijdelijk in te vallen voor GBS-wethouderskandidaat Henny van Dijk-van Ommering die, vanwege een niet uit te stellen medische ingreep, vooralsnog geen invulling kan gaan geven aan het wethouderschap.


,,Het was even schrikken toen Henny heel kort geleden te horen kreeg dat zij een binnenkort een medische ingreep moet ondergaan. Vooral voor Henny zelf natuurlijk'' licht GBS-voorman Henk Brons toe. ,,Het is verschrikkelijk jammer, want ze kijkt er zo naar uit om in het nieuwe college als wethouder aan de slag te gaan. Dat gaat ook zeker gebeuren, maar kan nu nog even niet. Omdat we ook rekening moeten houden met een herstelperiode die even kan gaan duren, zijn we op zoek gegaan naar
een praktische oplossing. Die hebben we gevonden door huidig wethouder Henk Vreeswijk te vragen om totdat Henny kan aantreden voorlopig als tijdelijk wethouder namens GBS zitting te nemen in het college.''


Brons zegt zich te realiseren dat het misschien raar lijkt dat GBS tijdelijk een wethouder van een andere partij willen aanstellen. ,,Het grote voordeel is dat Henk de dossiers kent omdat Henny in grote lijnen juist zijn portefeuille gaat overnemen'', legt Brons uit. ,,We voelden ons ook vrij om Vreeswijk hiervoor te benaderen omdat hij bij de SGP toch niet meer in beeld was om weer wethouder te worden bij een eventuele deelname aan het college. Indien dat laatste wel het geval was geweest, hadden we naar een andere oplossing gezocht.''


Brons laat weten blij te zijn dat Henk Vreeswijk bereid is om, totdat Henny van Dijk kan worden benoemd en beëdigd, tijdelijk het wethouderschap namens zijn partij te vervullen. Ook coalitiepartners CU en PRO Scherpenzeel staan achter deze oplossing. CU-wethouderskandidaat Tonnis van Dijk heeft in de afgelopen vier jaar al samengewerkt met Vreeswijk in het college van SGP, CDA en CU. Het nieuwe (voorlopig) college zal worden gecompleteerd door de wethouders-kandidaat van PRO Scherpenzeel, Ad
van Es. Het streven is erop gericht om de wethouders tijdens een extra raadsvergadering van 17 mei te benoemen en te beëdigen.