• Margreet Hendriks

SGP: invalbeurt Vreeswijk driedubbele aanfluiting


SCHERPENZEEL SGP-voorman Maarten Zwankhuizen kan er met de pet niet bij dat hun huidig wethouder Henk Vreeswijk bij de start van de nieuwe coalitie GBS, CU en Pro Scherpenzeel tijdelijk namens GBS in het college zal gaan plaatsnemen omdat GBS-wethouderskandidaat Henny van Dijk-van Ommering, vanwege een niet uit te stellen medische ingreep, vooralsnog geen invulling kan gaan geven aan het wethouderschap.


,,Ik hoorde het nieuws een aantal dagen geleden en eerlijk gezegd heb ik nog steeds moeite om het te geloven'' reageert Zwankhuizen. ,,Uiteraard vinden we het voor Henny van Dijk heel vervelend dat zij de komende periode om gezondheidsredenen niet in staat is te beginnen als lid van het college. Wij wensen haar dan ook van harte beterschap en hopen dat de behandelingen zullen helpen en dat ze snel kan beginnen met haar werk. Maar dat Henk Vreeswijk, tot op heden SGP-wethouder van
Scherpenzeel, haar positie tijdelijk als zakelijk wethouder gaat waarnemen vind ik onbegrijpelijk. GBS die tijdelijk een wethouder gaat aanstellen voor wie zij in de afgelopen raadsperiode nauwelijks een goed woord over hadden en tegen wie zij zelfs tweemaal een motie van wantrouwen hebben ingediend. Sorry hoor, maar dit vind ik gewoon een aanfluiting. In de eerste plaats is dit een grote aanfluiting voor de coalitie die gaat beginnen. Er zijn nog twee wethouders beschikbaar en die kunnen kennelijk niet de lopende zaken (die nu nog beleidsarm zijn) oppakken. Het is ten tweede een grote aanfluiting voor GBS die als lokale partij zijn toevlucht moet nemen tot een externe wethouder die ze lange tijd op meerdere punten zwaar heeft bekritiseerd. Ten derde is het een aanfluiting omdat in de verkiezingscampagne GBS nog duidelijk ging voor twee wethouders.''

Zwankhuizen wil ook namens zijn fractie benaderen dat de keuze van Henk Vreeswijk een strikt persoonlijk keuze is, die op geen enkele manier de steun of het vertrouwen van de SGP- fractie heeft.