SGP doet graag mee in college

WOUDENBERG Fractievoorzitter Henk-Jan Molenaar en de eerste en tot nu toe enige SGP-wethouder, Freek Mulder, praten over 75 jaar SGP in Woudenberg. Over de politieke geschiedenis en hoe geloof en politiek voor de SGP samen gaan.

De afgelopen 75 jaar hebben vijftien raadsleden de SGP vertegenwoordigd in de Woudenbergse raad. Voor alle raadsleden geldt dat zij hun werk deden en doen vanuit de christelijke geloofsovertuiging. Dat was al vanaf de start toen de heer Meerveld in 1934 het initiatief nam om een lokale partij op te richten. Meerveld was voorganger van de Oud Gereformeerde Gemeente.  De kerk stond achter op het terrein van zijn meelbedrijf.  Op 3 september 1935 trad hij toe tot de gemeenteraad. Dit is nu 80 jaar geleden en met aftrek van de jaren tijdens WO II betekent het dat de SGP 75 jaar in de raad zit.

Mulder haalt herinneringen op uit zijn 26 jaar als raadslid. Hij vertelt genoten te hebben van het debatteren en het tegenspel bieden. Soms speelden argumenten van het geloof een rol, maar op gemeentelijk niveau komt dit volgens Mulder niet zo vaak voor. Besproken wordt waarom de SGP als tweede partij en meer dan 20% van de stemmen, maar zeven jaar in het college heeft gezeten. Henk-Jan Molenaar geeft aan dat zijn partij wel eens verweten wordt kerk en staat niet te scheiden. Dat bestrijdt hij. Wat de SGP niet scheidt is geloof en politiek.

* Lees meer in de Woudenberger van dinsdag 6 oktober.