• Gemeente Scherpenzeel

Scherpenzeel zet streep door supermarktplan Breelaan

SCHERPENZEEL Er komt geen supermarkt komt op de Breelaan. Dat heeft het college van burgemeester en wethouders besloten. Belangrijkste reden: uit het onderzoek blijkt dat dit een bedreiging vormt voor het functioneren van het centrum. De gemeente wil ruimte bieden voor de uitbreiding van de supermarkten, maar wel binnen het centrum. 

De supermarkten Jumbo en Aldi willen graag uitbreiden in Scherpenzeel. De gemeenteraad wilde een haalbaarheidsonderzoek voor een supermarkt aan de Breelaan. Die uitkomsten van die onderzoeken zijn deze maand bekend geworden. Op basis van deze onderzoeken heeft het college besloten om de locatie Breelaan niet beschikbaar te stellen als locatie voor de vestiging van een supermarkt. Als belangrijkste argumenten hiervoor gelden ,,de verstoring van het functioneren van het centrum, het introduceren van grootschalige leegstand binnen het centrum, de strijd met het provinciaal beleid en de gewenste kwaliteitsimpuls op een entreelocatie.''

,,Het is duidelijk dat met dit besluit het gewenste plan van de initiatiefnemers niet tot uitvoering kan komen'', meldt het college in een memo aan de raad. ,,Zij kunnen daarmee niet de in hun ogen meest optimale omvang en inrichting binnen Scherpenzeel realiseren. Dat wil echter niet zeggen dat er geen andere opties zijn. Het college wil graag met de supermarkten in gesprek blijven om naar uitbreidingsmogelijkheden te kijken binnen het centrum van Scherpenzeel. De twee bestaande locaties liggen daarbij het meest voor de hand.''

De initiatiefnemers beraden zich nu op hun mogelijkheden binnen het centrum. ,,Daarin staat de vraag centraal of zij voldoende mogelijkheden zien voor een toekomstgerichte bedrijfsvoering. Alleen dan zullen zij willen investeren en nemen de kansen toe dat de beleggers/pandeigenaren de financiering rond kunnen krijgen. Gemeente en initiatiefnemers kijken nu gezamenlijk naar de uitbreidingsmogelijkheden in het centrum. De initiatiefnemers zullen hun mogelijkheden in beeld gaan brengen. Daarbij geven zij aan wat zij verwachten van de gemeente om de investeringsbereidheid in het centrum te verhogen. Dit proces loopt nu.''