• Margreet Hendriks

Scherpenzeel stelt toekomstvisie vast

SCHERPENZEEL In een bijzonder goed bezochte en speciale vergadering heeft de gemeenteraad dinsdagavond de toekomstvisie Scherpenzeel tot 2030 vastgesteld. Voorafgaand aan de vergadering speelde muziekvereniging Caecilia het Scherpenzeels volkslied. Voor de introductie van de toekomstvisie waren een aantal mensen uitgenodigd uit verschillende geledingen van het dorp (inwoners, bedrijvenkring, makelaardij, verenigingen, maatschappelijke organisaties) om namens hun achterban een kort te schetsen hoe zij tegen de in samenwerking met hen opgestelde toekomstvisie aankijken. Over de 'negen-plus', die daarin door Bureau Berenschot wordt uitgedeeld aan Scherpenzeel, leek men het in grote lijnen wel eens. Hier en daar waren ook wel wat waarschuwende woorden te horen over mogelijk andere, wellicht moeilijker tijden die het dorp economisch en bestuurlijk gezien in de toekomst te wachten (kunnen) staan. Zo werd er, met name vanuit de ondernemerskring, wel wat meer gespeculeerd op een eventuele schaalvergroting van de gemeentelijke organisatie door middel van bijvoorbeeld een fusie.

Dat laatste leek niet te spelen bij de verschillende politieke fracties in de gemeenteraad. Die zagen in de toekomstvisie vooral een stimulans om middels uitvoeringsprogramma's en goede regionale samenwerking hard te gaan werken aan een toekomstbestendig Scherpenzeel. Het document kreeg vervolgens de unanieme steun van de gemeenteraad.