• Gemeente Scherpenzeel

Scherpenzeel gaat gasloze woningen bouwen

SCHERPENZEEL Wethouder Margo van de Fliert heeft donderdag namens de gemeente Scherpenzeel, samen met directeur bestuurder Marian Teer van woningcorporatie Woonstede en Wim Kok van Huurdersbond Ede e.o, haar handtekening gezet onder de nieuwe prestatieafspraken. Met deze ondertekening onderschrijven alle partijen de gemaakte afspraken over volkshuisvesting in 2018.

Er zijn onder meer afspraken gemaakt over het bouwen in 2018 van nieuwe woningen met een laag energieverbruik en zonder gasaansluiting aan de Parklaan en aan de Bruinhorsterlaan in Scherpenzeel. De drie partijen onderkennen daarmee het belang van duurzaam bouwen. De drie partijen gaan de kosten en baten met betrekking tot woonlasten voor de huurders en voor het klimaat in beeld brengen.

WONINGBOUW De prestatieafspraken hebben betrekking op de betaalbaarheid en beschikbaarheid van sociale huurwoningen, alsmede op nieuwbouw en de kwaliteit van de woningen en de leefbaarheid in buurten. Concrete afspraken zijn gemaakt over aantallen en type te bouwen sociale huurwoningen, de periode waarin deze moeten worden gerealiseerd en duurzaamheid.

Met deze afspraken wordt uitvoering gegeven aan de Woningwet 2015 en de Woonvisie Scherpenzeel 2013-2020.