• Foto: Klaas Haitsma

Samenwerkingsovereenkomst voor Henschotermeer

WOUDENBERG Een door de gemeenteraad aangenomen samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente Utrechtse Heuvelrug, gemeente Woudenberg en de Provincie moet er voor gaan zorgen dat het Henschotermeer zich gaat ontwikkelen tot een financieel gezond recreatieterrein. Uiterlijk per 1 januari 2018 wordt de exploitatie van het Henschotermeer beëindigd en komt het beheer en de exploitatie op de vrije markt.

Afgelopen donderdag besloot de gemeenteraad van Utrechtse Heuvelrug om in te stemmen met de opgestelde overeenkomst, waarin vermeld wordt dat alle partijen zich zullen inspannen om het terrein openbaar toegankelijk te houden voor bezoekers, maar niet per definitie gratis.

Een eerdere brief van de Vereniging Bewonersbelangen Maarn-Maarsbergen aan de Raad gaf de zorg aan van inwoners dat de samenwerkingsovereenkomst te vrijblijvend was. Zij zagen de zin '…positief en welwillend te staan tegenover ontwikkeling op en rond projectgebied Henschotermeer, binnen de bestaande wet- en regelgeving, en zo mogelijk ook daarbuiten (door aanpassing)' als dieptepunt en stelden dat dit een vertrekking van een blanco cheque aan Landgoed Den Treek Henschoten voor alle mogelijke ontwikkelingen betekende.

Wethouder Boonzaaijer van Utrechtse Heuvelrug heeft toegezegd de zorgen - die mede werden gedeeld door diverse politieke partijen - op te nemen in een zogenaamd Memo en deze in het raadsvoorstel mee te nemen. Daarin staat opgenomen dat de raad niet vooruit wil lopen op bestemmingsplanwijzigingen of andere besluiten en dat zij dit per geval willen bekijken.