Ruim 3 ton extra voor Glashorst

SCHERPENZEEL Na een lange periode van windstilte lijkt er weer beweging te zitten in de plannen voor nieuwbouw van de Glashorstschool. De gemeenteraad heeft een collegevoorstel gekregen voor om hiervoor een aanvullend krediet van ruim 300.000 euro beschikbaar te stellen.

 

Het besluit van de gemeenteraad om voor basisschool vervangende nieuwbouw te realiseren op hun eigen locatie dateert al van december 2014. Hiervoor werd een krediet beschikbaar gesteld van een kleine 2 miljoen euro. De school verhuisde vorig jaar naar het leeggekomen schoolgebouw aan de Walstrolaan, zodat het oude gebouw aan de Glashorst kon worden gesloopt. De nieuwbouw bleek vervolgens echter niet van start te kunnen gaan omdat er, zoals directeur Henk Jonker van de overkoepelende VPCO de Viermaster aangaf, een tekort van bijna 700.000 euro werd verwacht op de bouwkosten.

NIET VOLDOENDE Het door de gemeente beschikbaar gestelde budget zou volgens Jonker bij lange na niet voldoende zijn om een goede en duurzame nieuwe school te realiseren. Jonker wees erop dat landelijk bekend is dat de oude normvergoedingen te laag zijn en de bouwkosten inmiddels zijn gestegen. Verder moet de school extra investeren in een speellokaal dat ook geschikt is voor de groepen 3 en 4, waarvoor niet alleen de vloer 35 centimeter verdiept moet worden, maar ook een speciale sportvloer in gelegd moet worden.

Daarnaast wil men in de bouw rekening houden met een zwaarder systeem voor ventilatie en is er vanwege luchtcirculatie gekozen voor hogere plafonds in het gebouw (3.00 meter in plaats van 2.60 meter)  wat meerkosten met zich meebrengt. De keus voor extra duurzaamheid en vloerverwarming met na-regeling brengt volgens Jonker ook extra investeringen met zich mee.

IRRITATIE De aankondiging van het tekort en de mededeling van Jonker, dat er zonder extra geld van de gemeente waarschijnlijk geen school gebouwd kan worden, leidde vorig jaar in de gemeenteraad tot de nodige irritatie. Er waren ook vraagtekens bij de opsomming van allerlei extraatjes zoals verhoogde en verdiepte plafonds.In het collegevoorstel wordt gemeld dat de school inmiddels voor bijna 118.000 euro aan bezuinigingen heeft doorgevoerd in het ontwerp. Desalniettemin komt het bestuur nog altijd ruim 627.000 euro tekort, waarvan men de helft voor eigen rekening wil nemen. Voor de andere helft (313.827 euro) stelt het college voor om een extra krediet ter beschikking te stellen.

Daarnaast vraagt het college de raad om een aanvullend krediet van 20.000 euro voor hoger uitvallende herstelwerkzaamheden met betrekking tot de erfafscheiding van omwonenden die zijn ontstaan bij de sloop van het oude schoolgebouw.Het collegevoorstel staat ter bespreking op de agenda van de Opinieronde op donderdag 18 mei.