• Gemeente Scherpenzeel
  • Een artist impression van hoe het bedrijventerrein eruit komt te zien.

    Grebbelinie in het Vizier

'Restpectzone' rond Grebbelinie

SCHERPENZEEEL Terwijl de gemeente positief is gestemd over de bestuurlijke ruimte bij Regio FoodValley ten aanzien van de wens tot uitbreiding van bedrijventerrein 't Zwarte Land, neemt bij de tegenstanders daarvan de overtuiging toe dat de beoogde uitbreiding op de gewenste locatie aan de Stationsweg onmogelijk kan worden ingepast. Volgens De Stichting Grebbelinie in het Vizier en de Stichting Houd Scherpenzeel Groen en Gezond in oprichting zijn de plannen namelijk in strijd met het in 2011 vastgestelde Beeldkwaliteitsplan Grebbelinie, waarin is vastgelegd dat er langs de gehele Grebbelinie een respectzone van minimaal 100 meter in acht genomen dient te worden.

BEELDKWALITEITSPLAN ,,Dit is echt een belangrijke ontdekking'', benadrukken Frans van Heck en Jan Ruijgrok, die samen met onder meer dorpsgenoot Nico de Haan dusdanig geprikkeld waren door de uitbreidingsplannen van het bedrijventerrein dat zij besloten hun krachten te bundelen in een stichting Houd Scherpenzeel Groen en Gezond. De nieuwe club werkt nauw samen met een andere fervent tegenstander van de komst van een nieuw bedrijventerrein langs de Stationsweg, de stichting Grebbelinie in het Vizier. ,,Zo kwamen we op het spoor van het Beeldkwaliteitsplan Grebbelinie. Een document dat is opgesteld en in 2011 is vastgesteld door de tien gemeenten langs de Grebbelinie, waaronder de gemeente Scherpenzeel en de provincies Utrecht en Gelderland. Aanleiding was de aanwijzing van de Grebbelinie tot rijksmonument. Dit beeldkwaliteitsplan is bedoeld om de kwaliteiten, de herkenbaarheid en de belevingswaarde van de Grebbelinie te behouden en dient als toetsingskader voor ruimtelijk ontwikkelingen in het gebied. Om de noodzakelijkheid van openheid en zicht rond de Grebbelinie te waarborgen, moet onder meer rekening worden gehouden met een zogenaamde respectzone van 100 meter rond linie-elementen. Uit inmiddels aan de gemeente gepresenteerde bouwplannen van Modiform blijkt dat zij op het beoogde nieuwe bedrijventerrein aan de Stationsweg een megaloods/fabriek willen neerzetten die voor een groot deel in deze respectzone komt te liggen en zich uitstrekt tot aan de rand van het Valleikanaal. Dit kan helemaal niet. De verschillende partijen zijn kennelijk vergeten dat in deze zone onder geen voorwaarde nieuwe bebouwing is toegestaan. Bovendien heeft de respectzone op deze locatie een extra zware lading gezien de relatie met het oorlogsmuseum en de loopgraaf die uitkijkt op dit gebied.''

Volgens Van Heck en Ruijgrok kan het niet anders dan dat de voorgenomen realisatie van het nieuwe bedrijventerrein hiermee op losse schroeven komt te staan. Een uitkomst waarover de bewoners van de Stationsweg volgens de heren niet rouwig zullen zijn, omdat men ook daar geschrokken is van de omvang van de bouwplannen. ,,In de presentatie zijn plaatjes opgenomen van een gebouw dat naar onze schatting zo'n 100 meter breed, 400 meter diep en 15 meter hoog is. Zeg maar 'Modiform City'. Dit past helemaal niet bij Scherpenzeel.'' Van Heck en Ruijgrok zeggen verder er nog lang niet van overtuigd te zijn dat het bestuur van de Regio FoodValley akkoord zal geven voor de Scherpenzeelse plannen. ,,Het college verwacht binnenkort een gunstige beslissing op de wens om het bedrijventerrein met circa 7,5 ha uit te breiden, maar wij horen andere geluiden uit het Regiobestuur. Deze race is, ook met het oog op deze nieuwe informatie over het Beeldkwaliteitsplan Grebbelinie, nog lang niet gelopen.''

De uitbreiding van het bedrijventerrein met circa 7,5 hectare staat hoog op het verlanglijstje van de gemeenteraad. Modiform is de architect van het plan, omdat het bedrijf in Scherpenzeel wil uitbreiden en ook zijn vestigingen in andere plaatsen hier wil samenbrengen. Het merendeel van de politiek is enthousiast over het initiatief van Modiform waarvan men denkt dat het niet alleen een boost geeft aan de lokale werkgelegenheid maar, vanwege de uitbreiding op de locatie aan de andere zijde van de Stationsweg, ook ruimte gaat scheppen voor kleine en middelgrote ondernemers, onder meer door revitalisering van het bestaande bedrijventerrein. ,,Bij de juistheid van die argumenten zetten wij trouwens ook onze vraagtekens, maar daar komen we nog wel een keer op terug'', aldus Van Heck en Ruijgrok. ,,Waar het ons nu om gaat, is dat de gemeente en Foodvalley gaan beseffen dat de bouwplannen van Modiform vanwege het Beeldkwaliteitsplan Grebbelinie op die locatie helemaal niet te verwezenlijken zijn en met onmiddellijke ingang de verdere ontwikkeling van de voorgenomen realisatie van het nieuwe bedrijventerrein gaan staken.''

Van Heck en Ruijgrok vertellen dat zij inmiddels een aantal politie partijen, waaronder coalitiepartijen GBS, CU en PRO Scherpenzeel, hebben ingelicht over de aanwezigheid van een respectzone in het gebied. ,,Hoe men verder met deze informatie wil omgaan, hebben wij nog niet gehoord.'' Wethouder Ad van Es (economische zaken) zegt inmiddels al wel iets te hebben vernomen over kwestie, maar er nog niet inhoudelijk te kunnen reageren. ,,Dit is ook iets wat eigenlijk pas in het vervolgtraject aan de orde komt. Nu moet de regio zich nog uitspreken. Daarna komt de kwestie van de ruimtelijke ordening aan de orde. Maar als er zo'n respectzone geldt, dan zullen wij ons daar denk ik aan moeten houden.''