• De nieuwbouw van de Glashorst is de aanleiding geweest om deze regeling in het leven te roepen.

    Janneke Hek

Renteloze lening voor energiezuinige scholen

SCHERPENZEEL Basisscholen, die duurzame energiebesparende maatregelen willen nemen, kunnen daarvoor binnenkort een renteloze lening van maximaal € 100.000 aanvragen bij de gemeente. De regeling geldt voor alle basisscholen in Scherpenzeel, met uitzondering van de nieuwe Glashorst, waarvoor de gemeente bij de bouw al een dergelijke lening heeft verstrekt.

De nieuwbouw van de Glashorst is in feite ook de aanleiding geweest om deze regeling in het leven te roepen. De raad werd in juni 2017 gevraagd om voor een bedrag van € 300.000 mee te delen in een tekort op de bouwkosten van het nieuwe schoolgebouw. De fractie van Gemeentebelangen zette, met steun van de toenmalige coalitiepartijen CDA en SGP, het mes in dat voorstel, omdat een deel van het tekort kon worden teruggevoerd op extra investeringen in duurzame energiebesparende maatregelen, zoals zonnepanelen en LED-verlichting. ,,Andere scholen willen dat misschien ook wel'', zo was de redenering. Voorgesteld werd om voor dit deel van het tekort een aparte regeling te treffen in de vorm van het verstrekken van een renteloze lening van maximaal € 100.000 die in een periode van vijftien jaar lineair afgelost wordt. Vanuit het gelijkheidsbeginsel kan vervolgens iedere school in Scherpenzeel de mogelijkheid worden geboden om ook gebruik te maken van zo'n renteloze lening om energiebesparende maatregelen uit te voeren.

Het verstrekken van leningen door de gemeente behoort niet standaard tot de publieke taak. Hiervoor is een apart besluit nodig van de gemeenteraad. Over dit onderwerp is, te oordelen naar de voorbespreking in de opinieronde, donderdag niet veel discussie te verwachten. Daar waren alleen wat vragen over hoe deze gemeentelijke regeling zich verhoudt tot andere, meer centrale financiële regelingen ten aanzien van het aanbrengen van zonnepanelen op schoolgebouwen. Wethouder Vreeswijk: ,,Onze lening kan ook worden gebruikt voor andere energiebesparende maatregelen.''