• Con Amore onder leiding van dirigent Jeannette van 't Veld

    Adriaan Hosang
  • In een goed gevulde keer bracht Con Amore The Festival of Nini Lessons & Carols.

    Adriaan Hosang

Staande ovatie voor Festival of Nine Lessons and Carols

RENSWOUDE Het begon vrijdagavond met een bijzondere binnenkomst van de koorleden van Con Amore.

De lichten van de Koepelkerk waren gedoofd en terwijl de kerstklanken oprezen in de kerk kwamen de leden van het koor binnen met in hun hand een waxinelichtje.

Even bijzonder als de binnenkomst was de vertolking van The Festival of Nine Lessons & Carols. ,,Echt heel mooi''', zeiden enkele bezoekers na afloop. ,,We hebben genoten.'' Enerzijds van de prachtige kerstliederen die ten gehore werden gebracht en anderzijds van de lezing van de bijbelgedeelten over de geboorte van Jezus, de aankondiging van zijn komst, de verbazing bij Jozef en Maria, maar later ook bij de herders, de Wijzen uit het Oosten en niet te vergeten Herodes.

PROCESSIELIED Geopend werd met het processielied Once in royal David's city. Na het gezamenlijk bidden van het Onze Vader klonk uit talrijke kelen Komt allen tezamen, waarna een gedeelte uit Genesis gelezen werd. Het kerstevangelie werd gelezen door jong en oud. Oude liederen als Adam lay ybounden en Uit oer is Hij getogen werden soms geheel door het koor en soms in samenzang gezongen.

ROOS ONTLOKEN Na de vertolking van God so loved the World werd een schiftgedeelte uit Jesaja gelezen en Er is een roos ontloken gezongen. Langzaam ging het programma richting de geboorte van Jezus, eerst via Gabriëls message, gevolgd door Navity Carol en Away in a manger, waarin verteld wordt dat er slechts een krib was voor de jonggeborene.

Ook uit Mattheus en Johannes werden kort schriftgedeelten gelezen, terwijl het koor O little town of Bethlehem vertolkte. All bells in paradise werd voor de zegenbede van St. Patrick gezongen. Het koor ontving een staande ovatie en na het afsluitende Hoor, de eng'len zingen de eer was er koffie met een uitgebreide tafel met onder andere cake en een tulband.