• Margreet Hendriks

Rechter wijst claim toe: Breehoek moet betalen

SCHERPENZEEL De Breehoek moet twee voormalig (beoogd) leden van de Raad van Toezicht (RvT) alsnog elk 4.500 euro (exclusief BTW) betalen voor het extra werk dat zij hebben verricht om een herstructureringsplan te maken. De rechter heeft geoordeeld dat de gemeente de betaling van de betreffende nota's ten onrechte heeft geblokkeerd. 

Margreet Hendriks

GEVOELIG De kwestie ligt gevoelig bij de gemeente, omdat destijds beoogd RvT-voorzitter Wim Werkman en RvT-lid namens de gemeente, Jan van Leeuwen, hun rekeningen indienden rond de periode waarin zij hun functies ter beschikking stelden, in augustus 2015. Een verzoek van de RvT om een hogere vrijwilligersvergoeding was twee maanden daarvoor al door de gemeente mondeling en schriftelijk afgewezen. ,,Voor de functie van toezichthouder staat een vaste vergoeding; daarbij horen wat ons betreft ook eventuele extra inspanningen tijdens crisissituaties'', reageerde wethouder Margo van de Fliert destijds. Zij betitelde de binnengekomen nota's als ´een aparte gang van zaken´ en gaf aan dat deze, wat betreft het college, niet zouden worden betaald door het noodlijdende Kulturhus.

De rechtbank oordeelt dat de gemeente de betaling van de nota's niet tegen had mogen houden omdat de voormalige directeur van De Breehoek, Erica van den Brandhof, opdracht zou hebben gegeven voor de extra werkzaamheden. Omdat zij, als statutair directeur, als enig bestuurder bevoegd was om Stichting De Breehoek te vertegenwoordigen, was er sprake van een overeenkomst, aldus de kantonrechter.

[

TEGENVALLER De uitkomst betekent een financiële tegenvaller voor De Breehoek. Het risico bij toewijzing van alle vorderingen werd door het college in een eerdere rapportage inschat op zo'n 25.000 tot 30.000 euro. Omdat De Breehoek hiervoor geen middelen heeft, zal men voor het geld bij de gemeente moeten aankloppen. 

Label:

De Breehoek