• Over het Wetro-terrein moet het laatste woord in de raadszaal nog worden gesproken. 

    Margreet Hendriks

Raadsels rond Wetroterrein: Tweede koper opgedoken

SCHERPENZEEL De gemeenteraad heeft de verkoop van het Wetroterrein in Scherpenzeel aan een regionale projectontwikkelaar uitgesteld. Het voorstel van het college om de locatie met een verlies van een kleine 2 ton van de hand te doen viel bij een aantal partijen op voorhand al niet in goede aarde. Inmiddels blijkt zich echter een tweede gegadigde te hebben gemeld, die zich bovendien beroept op oude toezeggingen van de gemeente.

 

De raad besloot vorige week tot uitstel van verkoop en nader onderzoek naar de claim van de andere gegadigde na een uiterst cryptische discussie over het onderwerp. Op de informatie over de verkooptransactie rust namelijk een geheimhoudingsplicht. De tevredenheid van wethouder Tonnis van Dijk over de uitkomst van de onderhandelingen over de verkoop van de beoogde woningbouwlocatie werd in elk geval niet gedeeld door de fracties van VVD en GBS.  Volgens VVD-er Gerrit Dijkstra is er met de aantrekkende woningmarkt op dit moment geen noodzaak om dit terrein voor minder dan een minimaal kostendekkende verkoopprijs te verkopen. GBS-voorman Henk Brons sprak zelfs van een slecht onderhandelingsresultaat. ,,Waarom wordt er nu verkocht en waarom aan deze ontwikkelaar?'', vroeg Brons zich af. Een vraag die hij overigens al eerder had gesteld bij de discussie over dit onderwerp in de Opinieronde en waarbij Brons tevens aangaf dat er mogelijk ook andere gegadigden waren voor aankoop van de locatie. De toelichting die wethouder Van Dijk beloofde te geven in een tussentijdse besloten vergadering, leek in elk geval voor VVD en GBS niet voldoende te zijn geweest.Daar kwam bij, dat de gemeenteraad vorige week donderdag ook per mail was benaderd door een andere partij die het Wetroterrein wil aankopen en ontwikkelen. Het zou gaan om een lokale ontwikkelaar waarmee in het verleden eerder is onderhandeld en die een aanzienlijk betere prijs zou bieden. Daarnaast beroept deze partij zich op toezeggingen die al bij de gemeentelijke aankoop van de locatie in 2007 zouden zijn gedaan door toenmalig VVD-wethouder Han de Ridder.

Hoewel wethouder Van Dijk liet weten van dergelijk afspraken in de oude dossiers niets te hebben kunnen vinden, vonden ook CDA en SGP de nieuwe informatie belangrijk genoeg om eerst goed te onderzoeken. CU-raadslid Aart van de Peut vroeg zich wel af hoe het - met alle geheimhouding rond de door het college voorgestelde transactiebedrag - kon zijn dat deze tweede partij ineens met een beter bod op de proppen komt. Dit leidde tot de nodige commotie bij VVD en GBS die lieten weten niet gediend te zijn van dit soort insinuaties. In de Kafka-achtige discussie werd ook een aantal keren verwezen naar een mogelijke koppeling van de verkoop van het Wetroterrein aan de ontwikkeling van de 'Paddenpoel' aan de Druivenkamp. Die optie zou er volgens wethouder Van Dijk in het verleden wel eens zijn geweest, maar bewust zijn losgelaten omdat dit zou kunnen rieken naar ongeoorloofde overheidssteun. De beraadslagingen werden er niet minder raadselachtig op met de suggestie van VVD-raadslid Gerrit Dijkstra om dan maar alvast een voorbereidingsbesluit te gaan nemen waarmee een eventuele onteigeningsprocedure voor de locatie aan de Druivenkamp kan worden opgestart.

 

Na alle toespelingen, halve verhalen en giswerk vond de raad het in elk geval verstandig om de beslissing over de verkoop van het Wetroterrein voorlopig maar even uit te stellen. Het college gaat nader onderzoek doen en de raad hiervan verslag doen. In een besloten vergadering, zo valt aan te nemen.