• Over het Wetro-terrein moet het laatste woord in de raadszaal nog worden gesproken. 

    Margreet Hendriks

Raad wil wel vooraf informatie over transactie Wetroterrein in Scherpenzeel

SCHERPENZEEL De verwachte discussie over een brief van een lokale gegadigde inzake de verkoop van het Wetroterrein in Scherpenzeel aan een projectontwikkelaar uit Veenendaal is in de gemeenteraad uitgebleven. De raad ging akkoord met het voorstel om de afhandeling van deze kwestie in handen van het college te geven.

Over de verkoop van dit terrein, waarvan de gemeente sinds 2007 eigenaar is, is door het gemeentebestuur diverse malen in beslotenheid vergaderd. Een eerder voorstel van het college om het terrein met een verlies van zo'n € 187.000 te verkopen is door de raad afgewezen, omdat er tussentijds een brief was binnengekomen van een tweede gegadigde die meldde wel bereid te zijn om voor deze grond het volle pond te betalen. Uit de agenda van de raadsvergadering bleek dat deze nieuwe gegadigde inmiddels ook een tweede brief aan het gemeentebestuur heeft geschreven waarin hij zijn beklag doet niet serieus te worden genomen alsmede zijn bod nog eens verhoogt.

Volgens wethouder Tonnis van Dijk ligt de kwestie genuanceerder dan uit de geanonimiseerde brief is op te maken. Vanwege de door de raad bekrachtigde geheimhouding op de informatie rond deze transactie kan hij hierop echter niet inhoudelijk reageren. Eenzelfde standpunt bleek donderdag ook door de raad te worden ingenomen. GBS-fractievoorzitter Henk Brons wilde in de vergadering nog wel kwijt dat zijn partij de kwestie wel hoog opneemt. Brons ging, net als de andere partijen, akkoord met de afhandeling door het college maar benadrukte wel dat de politiek bij eventuele stappen vooraf geconsulteerd moet worden. Ook vond hij het belangrijk dat het gemeentebestuur na afloop van de transactie volledige openheid hierover gaat geven in een raadsvergadering.